Letos městu vánoční strom nikdo nenabídl, a tak si světelští pomohli z vlastních zdrojů, jedle stála v lese patřícím městu.

Samotné usazování stromu do předem připravené ocelové roury bylo zajímavým divadlem sledovaným náhodnými chodci i těmi, kteří se na stavění vánočního stromu přišli podívat.

Když montér TBS zjistil, že by se z vysuté montážní plošiny nedostal při zdobení až na vrchol, musela být jedle téměř o čtyři metry zkrácena.
I tak budou mít letos ve Světlé nad Sázavou vysoký vánoční strom, který bude slavnostně rozsvícen v pátek 5. prosince při příchodu Mikuláše.

Jiří Víšek