Za slavnostním aktem stál Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. V letošním roce by se Olga Havlová, zakladatelka nadace, dožila 85 let, proto se Výbor dobré vůle rozhodl na její počest vysadit po celé naší zemi 85 stromů dobré vůle.
Do této akce se mohly přihlásit obce a města z celé republiky, ale vybráno jich mohlo být pouze 85.

Jak řekla přítomná zástupkyně Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Eva Kvasničková, místa se vybírala především podle pořadí přihlášení. Zřetel se ale bral i na to, čím mohou místní slavnostní akt doplnit. „Stromy dobré vůle se sází postupně od jara, přes léto bude přestávka a pokračovat budeme na podzim. Tento světelský strom javor cukrový je osmadvacátý v pořadí. U kždého stromu bude stejná bronzová deska s informací že se jedná o strom na památku Olgy Havlové.“ dodala Eva Kvasničková.

Na slavnostním zasazení stromu se podíleli starosta města Světlá nad Sázavou Jan Tourek, místostarosta Josef Hnik, ředitel ZŠ Lánecká Vlastimil Špatenka a již zmiňovaná Eva Kvasničková s Hanou Füleovou z Výboru dobré vůle. Pro úplnost, strom javor cukrový dodalo zahradnictví Lubor Votava z Jihlavy a žulový kvádr pro upevnění bronzové desky je od společnosti Granit Lipnice, s.r.o.

Jiří Víšek