V průběhu několikaměsíční veřejné diskuse totiž vyšlo najevo, že si jeho stavbu nepřeje nejen většina zastupitelů města, ale ani jeho obyvatelé. Uvedl to starosta města Jan Tourek.

„V úvahách, jak by mohlo náměstí po revitalizaci vypadat, hrál tento objekt nezanedbatelnou roli. Náměstí měl nejen výškově sladit, ale hlavně opticky rozdělit. A to na jakousi komorní část, orámovanou farou, kostelem sv. Václava a knihovnou, a pak na tu druhou, řekněme ryze světskou," připomněl Tourek.

Ten podotkl, že v prvotních fázích přípravy revitalizace náměstí radnice vycházela ze studentských prací, které v roce 2007 zaujaly i porotu prestižní architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře. „S jejich autorkami, dnešními architektkami Simonou Fišerovou a Adélou Středovou, jsme stále v kontaktu a společně s nimi se v současné době zabýváme jinými možnostmi řešení. Po prázdninách by mělo být jasněji," pokračoval Tourek.

Prioritou je zeleň

Jedna z těchto nově diskutovaných variant počítá s výstavbou zhruba tři metry vysokého a moderně koncipovaného soklu. „Ten by vyrostl na půdorysu původně zamýšleného multifunkčního objektu. A právě na tomto vzniklém a volně přístupném vyvýšeném prostranství by mohlo být postaveno například nové informační centrum, nebo turistické středisko," přiblížil místostarosta města Josef Hnik. „Další varianta pro změnu uvedený prostor řeší systémem několika na sebe navazujících schodišť. I ta by nakonec architektonicky vyrovnala existující výškový rozdíl svažujícího se náměstí," vysvětlil Hnik.

Radnice ve Světlé nad Sázavou by do konce tohoto roku chtěla mít hotovou projektovou dokumentaci pro úvodní stupeň územního řízení. „Je proto nezbytné, abychom tuto přípravnou fázi, kterou představují uvedené návrhy a studie, již pomalu opustili, vydiskutovali a vybrali nějakou finální verzi, kterou bychom již zadali projektantovi. Ten musí zohlednit všechny naše priority. A těmi jsou především dostatek zelených ploch na náměstí, park ve směru k řece Sázavě, pěší zóna, parkovací místa, či zachování přístupové komunikace ke kostelu sv. Václava a další," vyjmenoval Tourek.

„Kalkulujeme také s tím, že do zahájení prací na náměstí Trčků z Lípy bude vyřešena i otázka přemostění Sázavy mezi sklárnami a vlakovým nádražím. O tomto kroku zatím neúspěšně jednáme s Krajem Vysočina, a to již od roku 2008. Díky přemostění a propojení dvou krajských silnic bychom především kamionovou dopravu, která město a jeho obyvatele tíží stále víc, vyvedli ze směru od Havlíčkova Brodu na Habry zcela mimo centrum. Náměstí by se tak mohlo stát opravdu klidovou zónou města s minimem dopravy," řekl Tourek.

Revitalizace náměstí Trčků z Lípy by si podle předběžných odhadů vyžádala třicet až padesát milionů korun. Radnice počítá i s využitím dotačních prostředků z Evropské unie. „V záloze máme i dvacet milionů korun, které jsme získali prodejem zámku. Zvažujeme popřípadě také možnost čerpání úvěru," uzavřel Tourek.