Zastupitelé města schválili obecně závaznou vyhlášku o regulaci hazardu. Ta nabyde účinnosti 5. října. Po tomto datu už nebude moci nikdo ve městě nechat nainstalovat nový výherní automat či videoloterijní terminál.  „Řešili jsme dilema, zda výherní automaty zakázat úplně, jako  například v Havlíčkově Brodě, nebo zda nechat počty automatů na současném stavu a zakázat další rozšiřování," informovala místostarostka Světlé, Lenka Arnotová.

Hrát by jeli jinam

Zastupitelé se nakonec rozhodli pro druhou variantu. „Pokud bychom výherní přístroje zakázali úplně, tak lidé, kteří budou chtít hrát, by stejně jezdili do okolních obcí, proto jsme se rozhodli stávající počty automatů ve městě zachovat s tím, že žádné další už nebudou povoleny," dodala Arnotová.

Ve městě Světlá nad Sázavou se nyní podle vyjádření tajemníka městského úřadu, Jiřího Moučky, nachází 24 výherních hracích přístrojů a 16 videoterminálů. Z těch má město roční příjem ve výši zhruba 1,2 milionů korun. Jak upozornil tajemník Moučka, druhou stránkou věci je, že po pádu Sazky dostaly sportovní kluby pokyn, aby peníze na sport vyžadovaly po městech, a to právě z příjmů plynoucích z hazardních přístrojů.

„Sportovní kluby vyžadují od města příspěvky na sportovní činnost, i z tohoto důvodu zastupitelé usoudili, že úplné zrušení hazardních přístrojů by nebylo moudré," dodal tajemník Jiří Moučka.

Peníze pro sport

Sportovní kluby dotuje město ze svého rozpočtu. „Letos už jsme poskytli klubům na sportovní činnost příspěvek ve výši zhruba jednoho milionu korun, zatímco příjmy z hazardních přístrojů činí zatím jen asi půl milionu, takže sportovce město stejně dotuje ze svého," doplnila místostarostka Světlé, Lenka Arnotová.

Dalším hlediskem pro přijetí vyhlášky o regulaci hazardu byl podle zástupců města fakt, že několik restauračních zařízení změnilo majitele, a panovaly tak obavy, aby nedošlo k nárůstu počtů hazardních přístrojů ve Světlé.

Cestou úplného zrušení hazardních přístrojů se vydalo například město Havlíčkův Brod.
V Havlíčkově Brodě počátkem června rozhodli tamní zastupitelé o úplném zrušení výherních automatů a videoloterijních terminálů, a to od počátku  roku 2016.
Celoplošný zákaz se bude týkat zhruba dvou set hazardních hracích přístrojů na území města. Kontroverzní vyhláška prošla brodským zastupitelstvem jen těsnou většinou, třinácti hlasy. Brod kvůli schválení nové vyhlášky přijde od roku 2016 odhadem o deset až patnáct milionů korun.

K podobnému kroku se odhodlala také Přibyslav. Tam zastupitelé rozhodli, že nové přístroje již nebudou povolovány, a těm stávajícím, které jsou dosud v činnosti, nebude povolení dále prodlouženo.
Všechny přístroje, kterých je dosud ve městě dvaatřicet, tak do dvou let zcela zmizí.