„Kandidátky jsou už podané. Ve středu byl poslední termín. Jednu kandidátku tvoří sdružení nezávislých kandidátů, na druhé je jen jeden nezávislý kandidát,“ sdělila ve čtvrtek 22. listopadu Jana Matysová z městského úřadu v Havlíčkově Brodě, která je kontaktní osobou pro zajištění voleb. Nahlédnout do kandidátních listin a zjistit kdo se o vedení obce uchází, není podle Matysové možné, dokud to neschválí a nezveřejní Český statistický úřad. Takže není ani možné nyní zjistit, zda se opět neuchází o vedení obce například bývalý starosta Pavel Dobrovolný, který vést obec letos na podzim už odmítal.

„To vám vysvětlím zcela jednoduše. Nejsou lidi a není zájem. Na obecní úřady se v poslední době valí shora neuvěřitelné množství nesmyslů. Jenom několik příkladů za všechny. Zákon na ochranu osobních údajů, takzvané GDPR, a zákon o střetu zájmů. Narůstá zbytečná byrokracie. Tak není divu, že přibývá obcí, kde se nikomu na obecní úřad nechce. To ani nemluvím o stále horších vztazích mezi lidmi,“ povzdechl si bývalý starosta a dodal: „Ve Ždírci byla nucená správa už v 90. letech, než jsem se rozhodl, že se vedení obce ujmu. V nejhorším případě nám hrozí, že spadneme pod správu Havlíčkova Brodu, ale to bychom museli vyhlásit referendum, zda si to občané přejí. Také Brod by musel s připojením souhlasit,“ nastínil starosta Dobrovolný další postup.

Ilustrační foto. Kůrovcového dřeva přibývá, zájem o něj není, lesníci prodávají pod cenou.
Petiční výbor sněmovny slibuje lesníkům podporu v boji s kůrovcem

„Činnost správce obce není plnohodnotnou náhradou působnosti a pravomoci zastupitelstva ani starosty. Správce kromě podílu na uskutečnění dodatečných voleb, ty obvykle vyhlásí ministerstvo vnitra do tří měsíců, plní pouze vybrané úkoly na úseku samostatné působnosti a dále úkoly přenesené státní správy a územní samosprávy, z nichž některé mají převážně udržovací charakter," vysvětlil politolog Pavel Plíšek. Podle jeho slov správce obce schvaluje rozpočet obce a závěrečný účet obce a hospodaří podle schváleného rozpočtu.

„V oblasti majetkoprávní pouze spravuje majetek obce, ale nemůže s ním zásadním způsobem disponovat. Nemůže také rozhodovat o akcích, které směřují k dalšímu rozvoji obce," dodal Plíšek.

Jablka napadaná podél silnice.
Ve škarpách u silnic leží ještě teď úroda jablek, nikdo ji nechce