Babi, myslíš, že by nám pan starosta mohl postavit kopec na sáňkování?

„Ano, na toto náhodné a  dnes mohu říct, že i inspirativní setkání rád vzpomínám," usmál se starosta Martinec a podotkl, že ve Ždírci, přestože leží na vrchovině, pořádný a  hlavně bezpečný svah pro sáňkování, bobování a lyžování dlouho nebyl.

„O navršení svahu v Kopaninách jsme začali poprvé vážně uvažovat při výstavbě čistírny odpadních vod v roce 1996. Současných rozměrů ale nabyl až v době masivní průmyslové a bytové výstavby o dvanáct let později. Tehdy byly v Kopaninách navršeny stovky tisíc tun zeminy," vysvětlil Martinec.

Kopec Na Kopaninách, jak zní oficiální název uměle vytvořeného svahu, se rozkládá v jihovýchodním cípu města na ploše šesti tisíc metrů čtverečních a dosahuje výšky dvanácti a půl metru. Na délku měří sto pět a na šířku sedmdesát metrů.

„Děti dnes mají k dispozici sto dvacet metrů dlouhý lyžařský svah a sousední svah sáňkařský měří čtyřicet metrů," poznamenal Martinec.

Kopec je teď prakticky v každodenní permanenci.

„Ve všední dny ho využívají třídy základní a mateřské školy, odpoledne a o víkendech tam chodí děti samy, nebo v doprovodu rodičů. Oba svahy jsme opatřili i záchrannými sítěmi. Uvažujeme také o tom, že bychom časem do Kopanin pořídili i starší sněhové dělo. Elektřina již v lokalitě je a vodu bychom brali z nedaleké řeky Doubravy," řekl ždírecký místostarosta Bohumír Nikl.

Svah Na Kopaninách vloni prošel kompletní revitalizací za milion a čtyři sta tisíc korun.

„Zhutnili jsme jej a zatravnili, do půdy byly vpraveny vrstvy humusu a vysázeny tam byly desítky stromů a stovky keřů. Po obvodu ho již lemují cesty, na vrcholu stojí vyhlídka a letos počítáme také s instalací mobiliáře a veřejného osvětlení. Chceme totiž, aby se kopec stal součástí nedalekého lesoparku a aby ho lidé k odpočinku a rekreačnímu sportu využívali celoročně," uzavřel ždírecký místostarosta Nikl.