Například místní firma Martina Štěpánka provede výstavbu sjezdu na Žďárské ulici za cenu více než 33 tisíc korun. V plánu je také terénní úprava svahového hřiště u řeky Doubravy.

Nového veřejného osvětlení by se mělo dočkat také ždírecké náměstí 9. května. Město objedná projekt, který přijde zhruba na 28 tisíc korun.

Rekonstrukcí za více než 100 tisíc korun projde i byt v místním domově s pečovatelskou službou, Centrum pro rodinu Doubravka se dočká úschovny kočárků.

„V plánu je zpevnění krajnic v ulici U pošty o cenové nabídce budeme jednat," informují radní. Stejně tak budou radní ještě jednat o ceně zatrubnění vodoteče ve Stružinci. Vylepšení strojového parku by se měly dočkat i ždírecké technické služby. Město zakoupí čelní nakladač s příslušenstvím k traktoru John Deere v ceně 171 tisíc.