Jednou za čtrnáct dní? Pro čtyř až pětičlenné rodiny úžasná zpráva. „Na jednu stranu nás učíte třídit odpad a připravujete nás na odvoz komunálního odpadu jednou za čtrnáct dní. Naopak potom chcete vystřelit skutečně nehoráznou sumu za čekárny ve Studenci,“ stěžuje si rodina Brožových. Další obyvatelé Ždírce se ptají, co se stane, když rodina zapomene nechat popelnici vyvézt a před domem se jí začnou hromadit pytle odpadků.

Podle místostarosty Františka Němce na čtrnáctidenním svozu není nic divného. „Mám sedmičlennou rodinu a popelnici za 3 týdny nenaplním. Pokud člověk třídí papír, plasty, sklo, kovy a bioodpad, který dávám do kompostéru, pak na popelnici zbývá jen něco drobného,“ konstatoval místostarosta. Dodal, že se vedení radnice samozřejmě zabývá případy, kdy se v domácnosti objeví víc komunálního odpadu, třeba dětské pleny. Pytle odpadků ale svozová firma od domů uklízet nebude už s ohledem na bezpečnost.

Odpad za tři miliony

„Velká většina odpadu se dá roztřídit do barevných kontejnerů, které jsou běžně dostupné, navíc počet kontejnerů město stále rozšiřuje,“ dodává místostarosta. Podle vedení radnice k omezení počtu vývozu odpadu nutí města a obce ekonomický tlak. Uvádí, že za rok 2019 obyvatelé Ždírce nad Doubravou a místních částí vyprodukovali 1 683 tun odpadů s celkovými náklady asi 3,2 miliony korun.

„Nevím, co je na vývozu komunálního odpadu dvakrát za měsíc tak zvláštního. Ano, uvažujeme o této četnosti svozu komunálního odpadu. Je spousta lidí, kteří popelnici o objemu sto dvacet litrů za týden nenaplní ani z poloviny. Tak je zbytečné nechat vyvážet poloprázdnou popelnici,“ konstatoval starosta Bohumír Nikl. Dodal, že Ždírec je členem Svazku obcí Podoubraví, kde je děvětadvacet obcí. Už jen Vilémov a Ždírec sváží komunální odpad jednou týdně. 

Jednou za čtrnáct dní vyvážejí popelnice v Sobíňově, stejně jako v Jeřišně. „S vývozem popelnic jednou za čtrnáct dní u nás nebyl problém. Zvyšujeme počty kontejnerů na třídění,“ sdělila starostka Dagmar Vaňková.

Jednou za týden vyvážejí odpady v Havlíčkůvě Brodu a v Přibyslavi, která má vlastní skládku. Naopak k omezení vývozu odpadů z popelnic jednou sáhli ve Žďáru nad Sázavou, aby obyvatelé nemuseli za odpad připlácet. „Zkoušeli jsme to v Mělkovicích a funguje to. Proto jsme se rozhodli, že od 1. září bude čtrnáctidenní svoz ve vybraných lokalitách - u rodinných domů ve Žďáře II, na Klafaru, Vysočanech, Vodojemu a ve zbývajících místních částech, což jsou Veselíčko, Stržanov a Radonín,“ informovala místostarostka Ludmila Řezníčková. V Jihlavě vyvážejí popelnice od rodinných domků jednou za čtrnáct dní už od roku 2016.