„Hlavním smyslem této akce je komplexní obnova vybraných ploch zeleně v intravilánu města Ždírec a v sousední obci Údavy,“ informoval místostarosta Bohumír Nikl. Tato náročná investiční akce navazuje na již uskutečněnou první etapu výsadby zeleně, která měla za cíl rozšířit počet zelených ploch a zlepšit tak životní prostředí ve městě.

Celková cena, kterou zaplatí město Ždírec za druhou etapu revitalizace zelených ploch, činí 1,2 milionů korun. Město Ždírec na tuto akci získalo státní dotaci ve výši 60 procent celkových nákladů z OPŽP (operační program životní prostředí) Ministerstva životního prostředí.

„Součástí druhé etapy revitalizace zeleně ve městě jsou zejména plochy parkového charakteru, v obci Údavy se jedná o zelenou plochu na návsi,“ upřesnil místostarosta s tím, že projekt představuje pokračování dlouhodobého záměru města Ždírec zkvalitnit co nejvíc péči o zeleň. Město Ždírec se totiž, stejně jako jiná města v havlíčkobrodském regionu, už léta potýká s nevhodně provedenou výsadbou zeleně z minulosti. S přerostlými stromy, které ohrožují bezpečnost a nevzhlednými starými keři.

Lékařka Petra Škurlová pro vyšetření kožních znamének využívá speciální dermatoskop.
Dermatoskopem vyšetřili v pondělí v brodské nemocnici čtyři desítky pacientů

„Druhá etapa revitalizace navazuje na první etapu výsadby, kterou město Ždírec provedlo už v roce 2010 také za pomocí dotace z OPŽP, rovněž i na projekt s názvem Revitalizace zeleně Na Kopaninách, která se ve městě uskutečnila v roce 2015. Revitalizace zeleně se bude konkrétně provádět v ulici Nádražní, Brodské, Jižní, v ulici Hamerská, Ve Vilkách, Na Kopaninách a v Údavech,“ popsal místostarosta Nikl, jak bude vypadat průběh celé investiční akce. Revitalizaci zeleně ve Ždírci nad Doubravou 2. etapa, ve výběrovém řízení vyhrála, a v současné době ji už také provádí, firma Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky.

Stejně jako ve Ždírci se snaží starou městskou zeleň omladit i další města. Velkou regeneraci zeleně provedlo město Ledeč nad Sázavou. Uskutečnila se celkem v patnácti lokalitách, cena přesáhla deset milionů. Revitalizací prošel park Václava Fialy v Chotěboři. Zeleň se omlazovala před třemi lety i v Havlíčkově Brodě, a to hned ve dvou velkých městských lokalitách. „Úprava zeleně, to znamená kácení nemocných a starých stromů, provedení zdravotních řezů a samozřejmě také výsadbu těch nových, si v těchto lokalitách vyžádalo investici ve výši 2,2 milionu korun," upřesnil místostarosta města Čeněk Jůzl. Pozadu nezůstávají ani obce.

Dva projekty revitalizace zeleně v obci a v areálu u sv. Anny, si nechala zpracovat, a také je uskutečnila, obec Pohled u Havlíčkova Brodu. První projekt stál přes 606 tisíc korun. Dotkl se 63 stromů, druhý se zabýval revitalizací v aleji a kolem kostela sv. Anny. Náklady činily více než 5,3 milionů korun. Revitalizace se v tomto případě dotkla 614 stromů.