„Akce navazuje na loňský  ročník a pětiletou tradici výstav kompenzačních pomůcek pro sluchově, zrakově a tělesně postižené. Město Havlíčkův Brod ji pořádá ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené Kraje Vysočina a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých SONS," uvedla Hana Fikarová z Lípy, předsedkyně brodské SONS.

Cílem veletrhu je představit stávajícím a potenciálním klientům i široké veřejnosti spektrum možností, které nabízejí poskytovatelé rozličných sociálních služeb i výrobci a prodejci kompenzačních pomůcek, léčiv, potravinových doplňků, zdravé výživy či odborné literatury.

„Bohužel se mi letos zdá, že vystavovatelů je sice dost, ale návštěvníků mnohem méně," konstatovala Fikarová. Dva studenti brodské Střední zdravotnické školy, Jan a David, přišli na Ostrov v rámci výuky. „Máme za úkol   na základě návštěvy vypracovat nějaké téma a použít ho do vyučovacích hodin," prozradili oba mladíci, které prý zaujala nejvíc ukázka výcviku vodicích psů pro nevidomé.  Nevidomá Jana Teclová z Havlíčkova Brodu zase na veletrhu představila svoje ručně šité anatomické polštářky a speciální dekorace.

Zájem o účast na veletrhu ze strany poskytovatelů sociálních služeb stoupá. Veletrh financuje město Havlíčkův Brod.