V rámci veletrhu se představilo na padesát vystavovatelů, kteří přijeli z různých sociálních služeb, a to nejen z Kraje Vysočina.

„Veletrh navazuje na předchozí ročníky. Jako v minulých letech, tak i letos k nám přijel velký počet různých sociálních organizací a služeb, které zde představují svoji práci, služby nebo přímo nabízejí své výrobky. Je zde zastoupen velký počet organizací, které pracují se staršími lidmi, s nevidomými, s dětmi a mladistvými, ale i třeba s osobami závislými na návykových látkách," řekl koordinátor projektu Tomáš Hermann.

Veletrh je určen pro širokou veřejnost a během konání celé akce se v prostorách velkého sálu Kulturního domu Ostrov vystřídal velký počet návštěvníků. „Odhaduji, že celý veletrh navštíví tak dvě stě až tři sta lidí, kteří se přijdou podívat na jednotlivé stánky a vyzkoušet si na místě jejich služby nebo pomůcky. Součástí veletrhu je i výstava kompenzačních pomůcek, které ulehčují život těm, co to potřebují. Mezi takové osoby patří například starší lidé, kteří se už sami bez pomoci nezvednou, neslyší nebo jejich pohyb je omezen nějakým zdravotním onemocněním," vysvětlil včera dopoledne Hermann.

Součástí veletrhu byl i doprovodný program. Ten zahrnoval vystoupení pěveckého souboru Oříšek ze Základní školy V Sadech v Havlíčkově Brodě nebo ukázku cvičení vodicích psů.

Vodicí pes: krok k nezávislosti

„Zde na veletrhu jsme už potřetí. Naše středisko výcviku vodicích psů je profesionální pracoviště, které se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů pro lidi s těžkým zrakovým postižením. Vodicí pes je pro zrakově postiženého člověka jedním z velkých kroků k samostatnosti a nezávislosti. Je pro něj průvodcem ochotným kdykoliv se vydat na cestu, ale i společníkem a oddaným přítelem," uvedla Kateřina Ungrová, cvičitelka vodicích psů ze střediska v Praze – Jinonicích. Mezi nejčastější plemeno, které se používá jako vodicí pes, patří Labradorský retrívr. Na veletrhu se představili hned dva labradoři. V praktické ukázce předvedli chůzi mezi překážkami, která patří mezi základní úkony, které každý vodicí pes musí bezpodmínečně ovládat.

„Samotný výcvik je velmi náročný a dlouhý. Každý pes, který je určen k výcviku, prochází několika fázemi učení a trénování. Pokud je pes vhodný pro výcvik, začíná se trénovat už od dvou měsíců věku. Nastává takzvaná předvýchova, kterou zajišťují dobrovolníci. Ti si pejska vezmou domů a učí ho socializaci a běžnému lidskému životu. V jednom roce se pejsek vrací zpět k nám do střediska, kde projde řadou zdravotních vyšetření včetně kastrace. Následně začíná další třífázový trénink, kde se vodicí pes učí dalším schopnostem a získává potřebné zkušenosti. Na závěr každého vodicího psa čeká náročná zkouška před komisařem přímo v terénu města. Pokud ji úspěšně splní, teprve potom se vyhledává vhodný klient, který pejska získá," uzavírá Ungrová.

Mezi další zajímavé sociální služby, které na veletrhu vystavovali a ukazovali své pomůcky, patřil jihlavský Tyfloservis. Ten se zaměřuje na práci s nevidomými lidmi.

„Na veletrhu jsme letos podruhé. Chceme zde ukázat různé kompenzační pomůcky, které mohou lidem usnadnit život. Mezi takové pomůcky patří například hodinky, co mluví česky, různé krabičky na léky, mobilní telefon s velkými číslicemi, bílou hůl a mnoho dalších pomůcek a nástrojů. Nevidomým lidem poskytujeme službu sociální rehabilitace v jejich přirozeném prostředí, kdy je učíme základním návykům a technikám, bez kterých se v běžném životě neobejdou. Je to například chůze s bílou holí, nácvik vaření, Braillovo písmo nebo ovládání počítače pomocí hmatu," konstatovala Vlastimila Rodová, instruktorka sociální rehabilitace z Tyfloservisu v Jihlavě.

Filip Brož