Celou akci připravili nadšenci z místního spolku Sdružení rodičů, dětí a přátel obce Pohled ve spolupráci se společností Zámek Pohled.

Dílny nabízely možnost uplést si pomlázku, ozdobit velikonoční vajíčka různými technikami, zhotovit řadu krásných velikonočních dekorací. Do výroby se s radostí zapojily děti i jejich rodiče a prarodiče. V zámeckých chodbách byla umístěna malá výstava, velikonoční atmosféru navodily ukázky perníčků, mazanců a beránků, forem k jejich pečení, které používaly naše babičky, a dalších věcí tematicky spojených s nadcházejícími jarními svátky. Největší pozornost hlavně dětí upoutal jediný živý exponát – králík Miras.

Návštěvníci si připomněli i řadu velikonočních zvyků a receptů na staročeské velikonoční pokrmy. K zakoupení byly krásně nazdobené perníčky, dekorace háčkované nebo vyrobené ze slámy, pedigu nebo dřeva. V Zajdově cukrárně si všichni pochutnali na kávě, domácím cukroví a pečivu.

Na výzdobě prostor se svými výtvory velkou měrou podílely i děti z mateřské školy v Pohledu pod vedením svých učitelek, kterým tímto velmi děkujeme. Naše poděkování patří i těm, kteří nám ochotně zapůjčili předměty k vystavení, a všem dobrovolníkům, kteří nám s přípravou i v průběhu celé akce nezištně pomáhali.

(dop)