Všichni žáci pilně vyráběli výrobky z papíru, zdobili vajíčka, snažili se potrápit hlavu a vymyslet básničku s jarní tématikou. Mnohé pokusy byly velmi zdařilé, řada básniček byla doplněna i veselými velikonočními obrázky.

Malou tělocvičnu zaplnili papíroví zajíci, slepičky, košíky s nazdobenými velikonočními vajíčky. Nechyběly pomlázky a perníčky.

Slavnostní atmosféru doplnily vázy s větvičkami břízy a zlatého deště, jarní květiny a příjemná hudba, která se celé odpoledne linula školou.

Děti přišly na výstavu v doprovodu rodičů a prarodičů, protože se chtěly pochlubit svými výrobky. Samozřejmě došlo na slova chvály, a tak dětské výrobky budou moci už příští týden zdobit řadu domácností.

Mgr. Monika Henychová