K organizaci originální akce se spojila města Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou a Chotěboř s Českomoravskou mysliveckou jednotou a Okresním mysliveckým spolkem Havlíčkův Brod. Velká přehlídka stovek trofejí v prostorách Staré radnice v Havlíčkově Brodě trvá až do 17. května. Výstava je spojena s kulturním programem, odbornými přednáškami, ukázkami práce sokolníků a střelnicí.