Na signaturu jejich obrazů s letopočtem 2014 upozornila kunsthistorička Jitka Měřínská, předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého v Krucemburku. Obdiv k tvůrčí aktivitě a síle drobné umělkyně byl vysloven za obrovského aplausu na vernisáži výstavy jejich obrazů ve zcela zaplněné Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Oceněna rovněž byla skutečnost, že Truhlářová nijak netěží z umělecké slávy svého strýce Jana Zrzavého a jde vlastní cestou.

Na výstavě s titulem Vzpomínky z cest jsou k vidění letošní oleje na sololitu Bretaňský přístav nebo Trh v Pont-Avenu a také originálně zpodobněná katedrála Notre-Dame v Chartres.

Výstava trvá ještě pár dnů

Významná církevní stavba, kterou Truhlářová už docela dávno navštívila, ale teprve letos namalovala, je nejvýznamnější mariánskou svatyní ve Francii. Byla vybudována v pořadí jako druhá ze tří hlavních gotických katedrál. První byla Notre-Dame v Paříži, a třetí v Remeši.

Dóm v Chartres je větší a vyšší než pařížská Notre-Dame a působí dojmem pevné, nepohnutelné a prakticky věčné stavby. Stáří této katedrály není přesné. Jisté je, že již v roce 1134 z podstatné části vyhořela, její novostavba začala v roce 1194, trvala přes 60 let a vysvěcena byla 24. října 1260 za přítomnosti francouzského krále Ludvíka IX.

Výstava obrazů Vendy Truhlářové v Havlíčkově Brodě potrvá ještě několik dnů, naposledy bude přístupná v neděli 30. listopadu.

Ivo Havlík