„Sousední Pardubický kraj znovu vypsal dotační titul určený na podporu malých obchodů a venkovských prodejen. Bylo by proto dobré oslovit i naše hejtmanství, zda by s podobnou iniciativou také nepřišlo," uvedli Václav Venhauer, starosta z Libice nad Doubravou, a  jeho kolega Jiří Zatřepálek z nedalekých Podmoklan.

Starostové připomněli, že v Pardubickém kraji funguje zmíněný dotační program už pět let, a to jak pro stávající vesnické prodejny, tak pro subjekty, které by chtěly v obcích prodejny provozovat.V minulém období rozdělil Pardubický kraj malým obchodům ve dvaatřiceti obcích, stejně tak i provozovatelům pojízdných prodejen, více než osm set  tisíc korun. Jednotlivé příspěvky se pohybovaly v rozmezí od tří tisíc až do sta tisíc korun.

Obchody jsou v malých vesnicích mnohdy to poslední, co obce zachraňuje před dalším odlivem obyvatel.

Úlevy majitelům i provozovatelům ale poskytují i samotné obce, účtují jim jen symbolické nájemné, odpouštějí platby za odběr energií, zcela v režii obce bývá i nákup zařízení do prodejny.

Také na Havlíčkobrodsku obecní úřady bojují o zachování prodejen, jak se dá. Někdy jsou svolné až k neuvěřitelným ústupkům. A to jen proto, aby v obci udržely prodejnu se smíšeným zbožím, a umožnily tak lidem nákup aspoň základních potravin.

„Prodejnu jsme odkoupili od bývalého vlastníka, kterým byla Jednota, obchodní a výrobní družstvo. Pronajali jsme ji soukromému zájemci za velmi nízké nájemné. Pokud je třeba, i technické dovybavení prodejny kupuje obec," uvedl starosta Modlíkova, Miroslav Štědrý. Jak zdůraznil, podařilo se tak obci zajistit zásobování a vytvořit jedno pracovní místo. Obchod odkoupili také v Podmoklanech. Ve Věžnici pro změnu lidé v anketě hlasovali o tom, zda obecní prodejnu zachovat či nikoli. Většina si prodejnu přála udržet, proto bude obecní úřad její provoz dotovat.

Větší podporu malých českých prodejen na obcích ze strany místní či krajské samosprávy by uvítal i předseda Jednoty, obchodního a výrobního družstva Havlíčkův Brod, Vladimír Stehno. Ten již několik let poukazuje na to, že české prodejny stále víc z trhu vytlačují vietnamské večerky.