Stalo se tak při výstavbě dětského hřiště v Jihlavské ulici, při rekonstrukci Haškových sadů, revitalizaci Havlíčkova náměstí, parkoviště v Pražské, parkovacího domu v Husově ulici, Smetanově náměstí… Část lidí tu či onu stavbu vyžaduje a podporuje, naopak jiná bojuje proti její realizaci. Podobně se někteří vyjadřují i k připravované výstavbě kombinovaného chodníku a cyklostezky v Masarykově ulici.

Stávající chodníky v této lokalitě byly vybudovány před zhruba padesáti lety a původní betonové dlaždice jsou již ve špatném stavu, mnohé jsou rozbité, uvolněné a zejména při dešti se stává chůze po nich nepříjemnou. Na špatný stav chodníku si lidé permanentně stěžují. Vadí jim i nekoordinovaná jízda cyklistů po tomto chodníku, kteří se snaží vyhnout jízdě po frekventované komunikaci.

Více než 22 tisíc vozidel, které denně Masarykovou ulicí projedou, není jistě ničím příjemným pro občany bydlící v okolí, ani pro cyklisty a chodce. Město se snaží uplatňovat mnohá stavební opatření na této nebezpečné státní silnici. Dlouhodobou snahou radnice je trvale snižovat počty kolizí a tragických nehod v tomto průtahu. Vznikly podchody, upravují se přechody a tvary křižovatek, osazují se výstražné a informační radary či semafory, které zastavují rychle jedoucí řidiče. Jedním z dalších důležitých opatření je i převedení pohybu cyklistů, a to zejména dětí a mládeže, mimo komunikaci.

Proto bylo rozhodnuto využít plánované opravy „západního" chodníku v úseku dlouhém 1,26 kilometru i k výstavbě společné, ale fyzicky oddělené, trasy pro pěší i cyklisty. Využitím stávající plochy chodníku rozšířeného o cca 0,3 – 0,5 metru vznikne nová a kvalitní trasa pro chodce široká 1,5 metru a dva metrové pruhy pro cyklisty od chodců oddělené pruhem širokým 0,3 metru.

O potřebnosti opravy chodníku, který využívají chodci nejen ze sídliště Pražská, ale i lidé mířící k nákupnímu centru, nebo k Novému hřbitovu, již řeč byla. Výstavba bohužel zasahuje i do stávající zeleně, jejíž kořenová síť proniká i pod chodník. Navíc mnohé stromy nejsou v dobrém stavu, který posoudili i dendrologové. Již odstraněné stromy lze nahradit zelení jinou, v tomto případě již vzrostlou (navrhovány jsou předběžně javory-babyky vysoké čtyři metry a habry o výšce tří metrů) tak, aby alespoň částečně došlo ke kompenzaci původní zeleně. Stavba má začít až v roce 2016, proto je dostatek času, aby se občané se stavbou seznámili. K tomu například již došlo, a to na pravidelném setkání občanů se zástupci města 30. března, kde bylo téma dopravních staveb hlavním bodem diskuse.

Libor Honzárek, místostarosta města Havlíčkova Brodu