Jednou z aktivit, která se v jeho rámci letos uskutečnila, byla i osvětová kampaň nedávného Dne stromů. Tu slaví od poloviny 19. století města a obce po celém světě.

V parku Budoucnost se proto po několika letech opět uskutečnila procházka ke Dni stromů. Její průvodci, botanik Václav Větvička a stromolezec Petr Zvědělík, seznámili vtipnou formou téměř sto dvacet účastníků prohlídky z řad veřejnosti s některými významnými dřevinami parku i s běžně rostoucími druhy stromů. Známý stromolezec výklad obohatil o konkrétní případy ošetřených dřevin, na kterých v minulých letech v havlíčkobrodském parku zasahoval.

Den stromů se na našem území slavil poprvé v roce 1906, během světových válek a v následujících desetiletích byl svátek zapomenut. O jeho obnovu se v roce 2000 zasloužil právě Václav Větvička. Akce byla podpořena z Fondu Vysočiny jako součást ekologické výchovy veřejnosti.

(dol)