„Svoji přítomnost zde, tedy v místech, kde páter Josef Toufar sloužil lidem a Bohu, chápu jako určitý symbol kříže, který máme společně nést. A to s vědomím, že v kříži je naše spása. Protože kříž dává člověku sílu, aby mohl odpustit, aby nerezignoval a aby dodržel slovo, tak jak to dokázal svou mučednickou smrtí páter Josef Toufar. I nyní se můžeme ptát, tak jako se ptal páter Toufar na jaře roku 1949, co nás všechno může potkat, co nás ještě čeká. Jedno je ale důležité, abychom byli věrni těm, kteří v této zemi pracovali a vytvářeli její hodnoty," řekl mimo jiné kardinál Duka přítomným po skončení bohoslužby.

Zhruba hodinovou mši přímo v kostele sledovali jen ti šťastnější. Ti, kteří přijeli později, se museli spokojit buď s televizní obrazovkou umístěnou v areálu farního dvora, nebo ji poslouchali prostřednictvím reproduktoru umístěného nad jedním z kostelních vchodů.

„Tuto mši můžeme považovat za jakousi generální zkoušku na to, co Číhošť čeká v létě, kdy by sem měly být převezeny ostatky Josefa Toufara. Jisté je, že k nám přijede ještě více lidí. Myslím, že ideální by bylo, kdyby se tyto církevní slavnosti a bohoslužby konaly venku," podotkl starosta obce Jaroslav Tvrdík.

Ten dodal, že obec se na přípravě včerejší vzpomínkové akce podílela především technicky. „Vyčlenili jsme místa pro parkování, hosté přijeli nejen vlastními auty, ale také autobusy, a naši hasiči na dopravu a na parkování dohlíželi. Společně s Nadačním fondem kostela Nanebevzetí Panny Marie a místní farností jsme se také podíleli na vyklízení areálu farního dvora, kde byla umístěna obrazovka pro přenos bohoslužby," uvedl Tvrdík.

Analýza DNA potrvá až dva měsíce

Vzpomínkové mše se zúčastnil i Jan Krajsa z Ústavu soudního lékařství v Brně, který se podílí na zkoumání tělesných ostatků Josefa Toufara.

Ty byla vloni v listopadu vyzvednuty z hromadného hrobu obětí komunistické StB v pražských Ďáblicích. „Pravděpodobné ostatky Josefa Toufara jsou v současné době v Národním muzeu v Praze, kde jsou podrobovány odbornému antropologickému zkoumání. Jakmile bude toto zkoumání dokončeno, budou ostatky převezeny k nám do Brna," sdělil Krajsa a pokračoval: „Dochovaný zub a část kosti projdou genetickou analýzou a vzorky poté porovnáme s genetickým materiálem žijících příbuzných Josefa Toufara. Odběr biologického materiálu proběhne v prvním březnovém týdnu a pak přijde na řadu analýza DNA. To může trvat měsíc dva," vysvětlil Krajsa. Ten zdůraznil, že do doby genetického porovnání nelze s absolutní jistotou tvrdit, že se jedná o pozůstatky Josefa Toufara.

Věřící se v Číhošti zajímali také o to, v jaké fázi je beatifikace Josefa Toufara. Královéhradecký univerzitní kaplan Tomáš Petráček jim sdělil, že blahořečení je velmi komplikovaným církevním procesem.

„Má několik fází a my jsme u té první přípravné. Nicméně již hodně bylo učiněno, neboť prameny a dokumenty o životě a skutcích Josefa Toufara jsou shromažďovány několika autory a badateli již pětadvacet let," řekl Petráček a naznačil, že beatifikace by mohla být úspěšně ukončena v horizontu několika příštích let. „Archeologický důkaz je víceméně jistý. Antropologové nyní zpřesní popis ostatků a velice bude záležet na výsledcích forenzního genetického výzkumu a porovnání vzorků DNA. Tyto tři fakty by měly potvrdit, že jsme skutečně nalezli ostatky Josefa Toufara," pokračoval Petráček. Ten také oznámil, že v neděli 12. července by měly být ostatky Josefa Toufara, a to po poutních bohoslužbách, uloženy do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti.

Jen malá schrána

„Do oltáře je umístit nemůžeme, protože proces beatifikace nebyl ukončen. Bude to tedy na jiném místě, které to ale bude, ještě není rozhodnuto," poznamenal Petráček a v této souvislosti uvedl, že tělesné ostatky Josefa Toufara budou vloženy do nevelké schrány. „Nejde o celý tělesný korpus, ostatky se vejdou do relativně malé schrány, zhruba půl metru dlouhé a dvacet centimetrů vysoké," uzavřel Petráček.

S umístěním svých tělesných ostatků v kostele Nanebevzetí Panny Marie by prý Josef Toufar souhlasil. Myslí si to jeho prasynovec Luděk Toufar, který včera do Číhoště přijel z Velkých Heraltic u Opavy. „Nejenže by s tím souhlasil, ale také by si to určitě zasloužil," zamyslel se Toufar a podotkl, že jeho děd pocházel původně z Jihlavy a s dědem Josefa Toufara byli bratři.