Původní plán, číst na školní zahradě, vzal za své hned ráno. Obloha byla deštivá, a tak se plánované čtení přesunulo do budovy školy. Čtení probíhalo ve třídě MŠ, v tělocvičně, v třídě ZŠ a dokonce i v jídelně. Osm pohádek vystřídalo osm pohybových a výtvarných aktivit, aby děti udržely pozornost při poslechu pohádky.

MŠ a ZŠ Veselý Žďár uspořádala na začátku června pro své žáky “Velké pohádkové čtení o zvířátkách“.

Dětem četl pan starosta Ing. Jan Panský a bývalí žáci školy. Velké čtení bylo završením celoročního projektu na podporu čtenářských dovedností, v němž do mateřské školy přišly číst maminky, tatínkové, babičky a žáci páté třídy. Žáci základní školy absolvovali autorské čtení a projekt „Už jsem čtenář" v Krajské knihovně.

Děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas a nadšení a umožnili dětem krásné zážitky s dětskými knížkami.

(dop)