Žádají proto například zpomalovací semafory, značené přechody nebo častější přítomnost policie.

Snad nejvíc trpí obyvatelé obcí kolem dopravně přetí-žených silnic. Příkladem může být například silnice I/19
v Dobré u Přibyslavi. Předepsanou rychlost tam dodržuje jen málokdo. Místní říkají, že každou chvíli, dnem i nocí, je ze silnice slyšet kvílení pneumatik silničního piráta, který se snaží zvládnout prudkou zatáčku od Přibyslavi.

„Čekat na zastávce na autobus je občas riziko, když vidíte, jak se řidiči přijíždějící od Přibyslavi velkou rychlostí snaží auto zvládnout," řekl například Jan Mňuk.

Není to tak dlouho, co zde opravdu motorkář v plné jízdě narazil do zastávky autobusu a celou ji zbořil. Obyvatelé obce žádají, aby město Přibyslav nechalo v obci nainstalovat zpomalovací semafor. Podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda ale stavba přechodu ani semaforu není možná, neboť tomu brání předpisy. Stejné zkušenosti s bezohlednými řidiči jako v Dobré mají i lidé v Keřkově a Stříbrných Horách. I těmito obcemi vede silnice I/19.

Stříbrné Hory požádaly dokonce o dotaci z Evropské unie.

„Vozidla projíždějící po silnici středem obce uhánějí někdy takovou rychlostí, že ohrožují život chodců. Přitom blízko silnice je mateřská škola, často si tady hrají děti," sdělila bývalá starostka Marie Kolláriková. Peníze z dotace obec využila na stavbu chodníků.

Pouze dočasné opatření

Vysoká dopravní zátěž a bezohlednost řidičů obtěžuje 
i obce, jimiž vedou silnice nižších tříd. Stížnost na vysoký počet především nákladních aut na silnici III//34740 předal zastupitelům obce Lipnice nad Sázavou Jaroslav Salák. „V sousedním Dolním Městě bylo dosaženo omezení vjezdu nákladních vozidel," argumentoval stěžovatel.

Podle starosty Dolního Města Pavla Chláda jde ale jen 
o dočasný stav. „Přes obec totiž vede objížďka z důvodu rekonstrukce komunikace mezi Světlou nad Sázavou 
a Dolním Městem," uvedl starosta. „Po dobu rekonstrukce jsme 
si vymohli, aby u nás auta jezdila jen v jednom směru, ale toto omezení skončí, jakmile skončí rekonstrukce," upřesnil starosta. Podle jeho zkušeností opravdu někteří řidiči při jízdě přes obec nedodržu
jí povolenou rychlost. „Občas obyvatelé obce nebo místních částí požadují dopravní omezení, například značku omezující rychlost, nebo retardéry, ale je otázka, zda by to pomohlo," povzdechl si Chlád.

Nutit řidiče přibrzdit mají například zpomalovací semafory. Například Vojnův Městec na brodsko-žďárském pomezí má od jara dva nové zpomalovací semafory. Jeden byl umístěn ve směru od Krucemburku, druhý ve směru od Žďáru nad Sázavou.

„Městys obdržel na semafory dotaci od Kraje Vysočina ve výši 250 tisíc korun," upřesnil starosta Karel Malivánek. Semafory na frekventované silnici I/37 mají navíc i zařízení se záznamem. Kromě toho kraj poskytl dotaci za více než 133 tisíc korun na zakoupení zpomalovacího semaforu v Kameni.

O stejném zařízení uvažu
je také Česká Bělá v lokalitě
u pošty, kde byl zrušen přechod pro chodce. Podle starostky Kubátové chce městys provést v kritickém místě ještě další úpravy, které by zvýšily bezpečnost chodců.

„Uvažujeme například o instalaci zpomalovacího semaforu, nebo světelných ukazatelů rychlosti," upřesnila starostka.

Problémy se silničními piráty obce řeší různě. Některé se obracejí rovnou na policii. Žádají častější kontroly rychlosti. Zkušenosti s tím má například Městská policie Chotěboř.

Spolupracují 
s osadními výbory

„V pravidelných intervalech komunikujeme zejména s předsedy osmi osadních výborů na Chotěbořsku, kteří nás žádají o dohled. Reagujeme také na oprávněné požadavky občanů. Snažíme se měřit rychlost ve všech místních částech Chotěboře, ale samozřejmě také 
ve městě," konstatoval ředitel městské policie Jiří Novot
ný a dodal: „Během uplynulého půl roku jsme odhalili více než 50 neukázněných řidičů, kteří překročili povole-nou rychlost. Přitom v šesti případech jsme zjistili rychlost nad 70 kilometrů v hodině při jízdě v obci," upřesnil Novotný.

V současné době se strážníci chystají pořídit si nový modernějšího přístroj, aby mohli měřit rychlost nejen v Chotěboři a okolí, ale také ve smluvním městě Ždírci nad Doubravou, kde o služby městské policie projevili zájem.