Dříve samostatná obec na levém břehu Sázavy, dnes místní část obce Okrouhlice, má přibližně 80 adres a 150 obyvatel.

První písemné zprávy o Vadíně pocházejí z roku 1350. Název vsi byl odvozen od jména vlastníka jednoho z dvorů, jistého Vady.

Nejznámějším rodákem je malíř Jan Zrzavý, na svět přišel v bývalé škole. Turisticko-vlastivědný průvodce Havlíčkobrodskem připomíná, že v místě zvaném Na Padrti se nacházejí pozůstatky řadových hrobů vojáků z napoleonských válek. V Okrouhlici a Vadíně se nebojovalo, ale francouzské a koaliční armády se tudy vracely z bojiště u Slavkova a zanechávaly raněné a nemocné. Webové stránky Okrouhlice prosí o zapůjčení historických i současných fotografií vesnice, takže redakce jednu posílá.

Ivo Havlík