Velkoměstském, v Praze, a venkovském, v Nové Vsi u Světlé. V zimě maluje více u Vltavy, v létě více na Vysočině. U malířů platí, že okna jejich ateliérů musí směřovat na sever, jinak by přímé sluneční paprsky měnily barevné spektrum a rušily barevný jemnocit. O to víc jsou severně orientované pracovny studené. Vymrzlý vesnický ateliér se s příchodem jara už rozehřívá, oheň v kamnech praská celý den, jinak by ztuhly prsty a v tubách  olejové barvy. Saska  se připravuje na velkou výstavu. K jeho letošním 65. narozeninám bude otevřena v sále hradu Lipnice.

Ivo Havlík