V současné době městys Štoky oznámil na úřední desce záměr uzavřít se společností smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva stavby. Přeloženo do běžné češtiny to znamená, že městys není proti. Podle místostarostky Lenky Vodičkové tím ale není nic rozhodnuto. „Je to jen záměr. Další na řadě je rozhodnutí zastupitelů, kteří budou o tématu hlasovat. Není vyloučené, že téma na nějakou dobu odložíme,“ řekla Deníku.

Například zastupitel Jiří Dáňa elektrárnám v katastru Štoků nakloněný není. „Myslím, že vyjádřit by se měl i Kraj Vysočina. Podle mého soudu je příroda u nás již dost zdevastovaná. Navíc se bohužel dnes nedá věřit nikomu. Teď na stavbu kývneme, protože společnost nám něco slibuje, ale co bude za pár let, nikdo neví,“ konstatoval.

PV Consulting hledá pro svoje záměry lokality v celé republice s výhodnými větrnými podmínkami. „Naše projekty připravujeme v rámci komunitní energetiky. Občanům žijícím v okolí nabízíme dodávku čisté elektrické energie za zvýhodněnou cenu a dotčeným obcím každoroční příspěvek na jejich rozvoj,“ řekl jednal společnosti Petr Vavrečka. Vyrobenou bezemisní elektřinu je společnost připravena obyvatelům Petrovic, Štoků a okolí dodávat formou energetického společenství za zvýhodněných podmínek. „Jsme schopni garantovat cenu silové elektřiny na úrovni tři koruny za kilowathodinu bez daně po dobu dvaceti let,“ slibuje PV Consulting.

Společnost chce stavět elektrárny v západní části katastru blízko dálnice D1 na lesních pozemcích.

Petr Jakeš je ředitel místní školy. „Jsem v této situaci nestranným pozorovatelem,“ řekl Deníku. Podle Kateřiny Delínové její děti větrné elektrárny mají rády, ale ona sama na stavbu vyhraněný názor nemá, ale nevadily by jí. „Byla jsem u kamarádky ve Věžnici, tam elektrárny jsou provoz slyšet není,“ dodala. Naděžda Dáňová z ochotnického souboru Štokánek je spíš proti stavbě. Elektrárny mají stejně jako všude příznivce i odpůrce. „Odpůrcům nejvíce vadí blízkost elektráren 1000 až 1700 metrů od nejbližších obydlí, možný hluk, vliv na živou přírodu, vizuální hledisko,“ popsal některé argumenty starosta Pavel Královec.

Výhodou, proč mít u Štoků elektrárny, je pravidelná roční platba do obecního rozpočtu po dobu životnosti a výroby elektřiny asi pětadvacet roků. Tyto příjmy do rozpočtu obce budou důležité při prohlubujícím se deficitu veřejných financí, který již nyní snižuje příjmy do rozpočtů samospráv obcí. Negativem často citovaným je například vizuální dopad na okolí.