„Chotěboř navýšila poplatky za odpady ze 480 korun na 528 za osobu a rok a podle nové vyhlášky jsou osoby do 15 let od poplatků osvobozeny,“ informoval starosta Tomáš Škary (ČSSD) Důvodem je nejen růst výdajů na nakládání s odpady, ale také to, že Chotěboř nabízí obyvatelům zdarma do pronájmu nádoby na separovaný odpad. „Každý občan, který je vlastníkem nebo nájemcem rodinného domu, má možnost požádat o výpůjčku plastových nádob na separovaný odpad. Zájemci obdrží vždy nádobu na plast a dále mají možnost vybrat si nádobu na papír nebo bioodpad. Frekvence svozu odpadu bude kombinována s ostatními komoditami, to znamená směsný komunální odpad a bioodpad 1 x za 14 dní, plast a papír 1 x za měsíc,“ upřesnil Škaryd. Ve Světlé nad Sázavou zaplatí v novém roce za odpady 540 korun za osobu a rok. 

Ve Ždírci nad Doubravou zaplatí místní za odpady 492 korun za osobu a rok. Rekreanti 540 korun. Některým obyvatelům Ždírce se zdají poplatky vysoké a pustili se už loni na jaře s radními do diskuse. Podle tehdejšího starosty Jana Martince se do nákladů na svoz odpadů se započítává samozřejmě i svoz tříděných odpadů. Dále provoz sběrného dvora, likvidace nebezpečných odpadů a další náklady, spojené s likvidací domovních odpadů. „Město platí za vysypání každého kontejneru asi 120 korun a dále platíme za likvidaci obsahu - plastů, skla,“ vysvětlil Martinec. Kolem 600 korun se platí za odpady v Golčově Jeníkově. Celkem 600 korun za osobu a rok zaplatí za odpady obyvatelé Havlíčkova Brodu.

Cena je stejná jako loni. Ovšem město vypracovalo seznam důvodů, kdy je možné obyvatele od poplatků osvobodit. Například děti v dětských domovech, lidé se zdravotním postižením nebo ti, kteří se v místě bydliště nezdržují déle než půl roku.V Přibyslavi platí obyvatelé za svoz komunálního odpadu pouhých 250 korun za osobu a rok. Od roku 2015 razantně snížila Přibyslav jako jediné město v Kraji Vysočina, výši poplatků za komunální odpad téměř o polovinu. Obyvatelé místních části Přibyslavi – Hřiště a Ronov, kde má město skládku komunálního odpadu, platí jen symbolické částky.

Kříž na městské gotické věži, který nalomil silný vítr, se dvojici odvážných “kaskadérů” v pondělí 21. ledna 2019 přes obrovské úsilí sundat nepodařilo.
Nalomený kříž na městské věži se zatím sundat nepodařilo

Důvodem je skutečnost, že se na Přibyslavsku, konkrétně v Ronově nad Sázavou, nachází skládka komunálního odpadu. Ani letos se cena odpadů v Přibyslavi měnit nebude. „Myslím, že snížení poplatku za odpad byl krok správným směrem. Ovšem je třeba, aby se všichni občané zapojili do třídění odpadu. Jen pokud dosáhneme maximálního vytřídění jednotlivých složek, stane se nízká cena za svoz odpadu dlouhodobě udržitelnou," podotkl starosta města Martin Kamarád (ODS). 

Systém adresného třídění chtějí zavádět v městečku Havlíčkova Borová. Tady lidé platí za odpady 400 korun za osobu a rok, ale vedení městečka se obává, že se ceny do budoucna mnohonásobně zvednout a tak chce odpadní systém změnit. „Legislativa ukládá v platnost, že od roku 2024 se nesmí skládkovat využitelné složky komunálního odpadu, čímž se výrazně zdraží poplatek za skládkování až na tisíce korun. Jelikož využitelné složky (plast, papír, sklo, bio) tvoří významné procento (až 80 %) z celkového komunálního odpadu, který aktuálně končí na skládkách, rozhodli jsme se maximálně podpořit systém adresného třídění, který je efektivnější a může přinést občanům i městysi finanční úsporu,“ vysvětlil starosta Přemysl Tonar a vyhlásil mezi obyvateli Borové anketu, zda mají o takový systém zájem.

Například samospráva ve Štokách jde ale, co se týče poplatků za odpady, velmi zajímavou cestou již několik let. Podle starosty Pavla Královce občané, kteří radnici oznámí, že jsou schopni třídit tak perfektně, že popelnici nepotřebují, ji mít nemusejí. Podle starosty je taková skutečnost věcí důvěry, a ještě se nestalo, že by se některý občan Štoků snažil radnici podvést. Jinak se za odvoz tuhého domovního odpadu počítá průměrně 500 korun za nádobu o objemu 110 litrů.

Ilustrační foto.
Městečka a obce se chystají na horké léto, hledají zdroje pitné vody