„V minulém školním roce se do projektu První pomoc do škol zapojilo 198 regionálních škol. Proškoleno bylo 8850 žáků a studentů, kteří navštívili 422 připravených kurzů,“ vypočetl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Za všech 14 dosud proběhlých ročníků kurzy prošlo 112 831 účastníků ve věku 14 a 17 let.

Kraj na proškolení náctiletých uvolnil více než 1,6 miliónu korun. Na Havlíčkobrodsku toto proškolení zajišťuje Oblastní spolek Českého červeného kříže. „I letos školení určitě bude, ale jestli budeme školit, se dozvíme až na základě předložené cenové nabídky. Prozatím nám nebyla nabídka zaslána,“ informovala za vedení Oblastního spolku Českého červeného kříže Ilona Loužecká.

Jak Loužecká upřesnila, cílem projektu První pomoc do škol je poskytnout mladým lidem ve věku 14 a 17 let proškolení v laické první pomoci s důrazem na praktický nácvik v modelových situacích, to vše v rámci školního vyučování. Lektoři Českého červeného kříže navštěvují vybrané školy, kde žáky vzdělávají v poskytování první pomoci jak teoreticky, tak úpředevším prakticky. Čtrnáctiletí školáci se proškolují v první pomoci od ledna do června. Studenti začínají na podzim a končí další rok v lednu. Rada Kraje Vysočina odsouhlasila finanční podporu projektu První pomoc do škol i v jeho dalším už 15. ročníku. Souhlasila s využitím až 1,9 miliónu korun. Kraj Vysočina do projektu vložil přes 22,3 mil. Kč.

„Na zajištění profesionálního školení spolupracuje Kraj Vysočina se středními zdravotnickými školami v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Třebíči i Žďáru nad Sázavou, s krajskou záchrankou a oblastními spolky Českého červeného kříže,“ potvrdil náměstek Novotný. Pro skupinu 14letých žáků bylo v průběhu listopadu až června připraveno vždy 10 vyučovacích hodin, sedmnáctiletí studenti pak absolvují trojhodinový kurz zaměřený na procvičení kardiopulmonální resuscitace, život zachraňujících úkonů a komunikaci s operátorem záchranné služby. Část výuky je pod vedením hasičů věnována integrovanému záchrannému systému.

Například v Havlíčkově Brodě se za období ledna až června letošního roku proškolilo 848 žáků z 29 škol a 45 tříd ve věku 14 let. Sedmnáctiletých bylo 635 ze sedmi škol.

„Na základě zpětné vazby samotných žáků, učitelů, rodičů i profesionálních záchranářů vidíme smysluplnost celého projektu a rádi bychom ho podporovali i v následujících letech. Bylo zaznamenáno několik případů, kdy účastníci kurzů dokázali včasným zásahem a správným poskytnutím první pomoci zachránit lidský život,“ zdůraznil náměstek Vladimír Novotný. Z hodnotících dotazníků vyplývá, že účastníci kurzu nejvíce oceňují praktické ukázky poskytování první pomoci, zejména procvičování resuscitace a dalších zdravotnických technik. Mladší žáci pak označují za nejatraktivnější část kurzu výuku záchranářů s výjezdovým vozidlem. Pozornost ze strany záchranářů je věnována nácviku komunikace s operačním střediskem, poskytnutí správných a účelných informací často hraje roli v rychlosti a účinnosti záchranné akce.