Další na řadě je gotická věž v centru Přibyslavi. Většina návštěvníků Přibyslavi zná tuto věž u kostela sv. Jana Křtitele v její čistě kamenné podobě, ale to by se mělo do budoucna změnit. Důvodem je bezpečnost.

„Podle odborníků by měla být věž chráněna proti povětrnostním vlivům, to by měla zajistit omítka. Podle jednoho posudku by měla být věž omítnuta do deseti let, podle druhého do dvaceti roků," informoval starosta města Jan Štefáček.V posledních dvou letech prošla gotická kostelní věž výraznou stavební úpravou.

V roce 2011 dělníci provedli za více než dva miliony korun kompletní rekonstrukci vnitřku věže včetně podstřeší a naklánějící se střešní báně. Loni bylo investováno 152 tisíc korun do dlažby kolem věže, letos je to téměř milion korun. „Dělníci upevnili ve zdech věže kameny, které se drolily a padaly na zem, dále pak speciální maltou zpevnili všechny kameny, které jsou větší než ořech," upřesnil starosta. Tím jsou venkovní zdi staticky zajištěny.

Příští rok počítá město Přibyslav s restaurováním věžních hodin, dále obnovou dveří a okenic. Jak zdůraznil starosta, všechny ochránce přírody chce ujistit, že hnízda rorýsů a kavek ve věži zůstanou.

Letos byly staticky zajištěny venkovní zdi věže. Zhruba do deseti až dvaceti let by se měla celá věž schovat pod omítku. Dosavadní stavební zásahy přišly na téměř čtyři miliony korun. Na opravy přispělo i Ministerstvo kultury. Vlastníkem věže je město, které ji získalo od přibyslavské farnosti, která by na rekonstrukci mohla zajistit finanční prostředky jen stěží.