Mezi osm vítězných obcí za rok 2014, které se podělí o milionové částky, patří Věžnice na Havlíčkobrodsku.

„Úspěch v této soutěži není určitě náhoda, ale je to výsledek dlouhodobé a koncepční prorodinné a seniorské politiky naší obce, o kterou se snažíme již od roku 2008. Koncepční dokument vznikl na základě spolupráce všech místních spolků a byl schválen zastupitelstvem v roce 2013. Ocenění je poděkováním všem místním spolkům za jejich práci v rámci prorodinné a seniorské práce." konstatoval starosta obce Josef Málek.

Věžnice se umístila v kategorii obcí do tisíce obyvatel na krásném druhém místě. Získané dotace ve výši 275 tisíc korun obec použije na nákup nových herních prvků na místní hřiště, na dílničky pro seniory a na další akce a aktivity v rámci projektu prorodinné a seniorské politiky obce Věžnice.

Ocenění a šeky s peněžní dotací předala vítězům ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Soutěž spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pořádá Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR. „Podpora rodin je jednou z mých priorit. Jsem ráda, že se každý rok rozšiřují počty starostů a zastupitelů, kteří při práci pro obec myslí také na zlepšení života rodin," uvedla ministryně Marksová.

Aktivní spolky

Letošního ročníku soutěže se účastnilo 16 obcí, které byly rozděleny podle počtu obyvatel do pěti kategorií. Mezi osm vítězných obcí bylo rozděleno šest milionů korun ve formě neinvestičních dotací. Cílem soutěže je podpora vytváření prorodinných opatření, a to především na místní úrovni. Podmínkou účasti v soutěži je mimo jiné předložení takzvaného koncepčního dokumentu rodinné politiky, nutného základu úspěšného dlouhodobého plánování v této oblasti.

Věžnice na Havlíčkobrodsku, bez ohledu na svou velikost, sdružuje hned několik aktivních spolků. Je to například křesťanské sdružení Kolpingova rodina, občanské sdružení Babinec, sbor dobrovolných hasičů či Domov sv. Floriána. Spolek Babinec, v němž si jsou všechny členky sestrami, vznikl v září roku 1999 K oficiálnímu založení spolku, coby občanského sdružení došlo už v listopadu 1999. Bohatou činnost pro dříve narozené nabízí zase Domov svatého Floriána. Pro seniory občanské sdružení pořádá kurzy ručních prací, zábavu a výlety.