Obec během letošních prázdnin intenzivně připravovala nové akce a také žádosti na dotace na příští roky.

Letos chce Věžnice ještě uskutečnit projekty stavebních úprav veřejného prostranství v obci.

„Jedná se o opravu mostu v dolní části obce a o vybudování inundačního otvoru," upřesnil starosta Josef Málek. V rámci projektu budou provedeny úpravy veřejných prostranství v dolní části obce, budou ošetřeny a prořezány stromy na návsi v horní části obce.

Celkové náklady jsou vyčísleny na 5,9 milionů korun. Akce byla zahájena v září a měla by být dokončena do konce listopadu letošního roku. Z důvodu opravy bude most v dolní části obce uzavřen. „Druhou akci, kterou budeme realizovat ještě na podzim, je výměna oken a dveří na obecní budově čísla popisného  45," doplnil starosta. Jedná se o budovu sálu, hospody a obchodu v horní části obce. Práce by měly být dokončeny do konce října letošního roku. Náklady by neměly překročit 300 tisíc korun.

Chtějí také připojit nový vrt

V tomto roce by ve Věžnici chtěli ještě provést napojení nového vrtu do vodojemu v dolní části obce. Náklady by se měly pohybovat okolo 300 tisíc korun.

Na  dvě akce má obec již dotace schváleny, na třetí akci o ně bude teprve žádat.

Na příští rok vedení obce Věžnice podalo žádost o dotace na zateplení základní a mateřské školy, která patří k nejmenším v Kraji Vysočina. V rámci projektu dojde k výměně všech oken a dveří a k zateplení fasády stropů a sklepů.

„Připravujeme také žádost o dotace na odbahnění rybníků na návsi v dolní části obce," doplnil obecní úřad.

V rámci projektu by došlo k odbahnění obou rybníků, k opravě výpustí, zajílování hráze rybníka a k přivedení nového přítoku do rybníka. Pokud by vyšla dotace, tak by k úpravám rybníků mohlo dojít na konci příštího roku nebo v roce dalším.