Věžnice chystá v areálu bývalého družstva 15 nových parcel. Každá z nich spotřebuje podle odhadů obecního úřadu ročně asi 80 kubíků pitné vody, což je asi 3,5 kubíku vody denně. Protože se již v roce 2018 musela Věžnice vodu dovážet. Doplácela na ni zhruba 85 korun za kubík. Z toho podle vedení obce Věžnice logicky vyplývá, že současný vrt by nebyl schopen zásobovat horní část obce pitnou vodou.

Vyřízení různých povolení není otázkou týdnů ale měsíců, proto se obecní úřad rozhodl předejít problémům s vodou a řešit je dříve, než vznikne. V současné době už si Věžnice vyřídila stavební povolení a zažádala o státní dotaci. S průzkumnými vrty ve vsi začnou letos.