V roce 1356 se její jméno objevilo v kupní smlouvě moravského zemského hejtmana Čeňka z Lípy.

Název vesnice získala od strážních věží, světelných majáků, usnadňujících orientaci kupců na obchodní stezce Brno - Praha.

Oslavu zahájí v sobotu dopoledne primas český, kardinál Dominik Duka bohoslužbou v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů a blahoslaveného Adolpha Kolpinga.

Tato nová dominanta obce (na snímku) byla postavena občanskou svépomocí v roce 1999.

Na sobotu a neděli je připraven pestrý kulturní program; vystoupí mimo jiné Petr Bende, Miroslav Paleček, Ivo Jahelka, Polenská třináctka a Havlíčkobrodská dvanáctka. Pořadatelé slibují bohaté občerstvení.

Ivo Havlík