Pomoci by měl nový vodojem, jehož stavba započala před koncem letošního roku.

Obec požádala o dotaci Ministerstvo zemědělství, cenu stavby vypočítala obec asi na čtyři miliony korun. „Jednalo by se o moderní typ dvoukomorového vodojemu, který by bylo možné pravidelně čistit bez nějakých náročných zásahů a omezení pro odběratele, protože když obyčejný jednokomorový vodojem chcete vyčistit, musíte ho nejdřív celý vypustit. Na tento nový vodojem bychom připojili celou obec včetně horní části, kde zatím žádné problémy s kvalitou nebo množstvím vody řešit nemusíme. Pro horní část Věžnice slouží dostatečně vydatný hlubinný vrt, ale nikdo neví, co se v budoucnu může stát," vysvětlil výhody nového vodojemu starosta Josef Málek před započetím stavby letos v létě.