Jak vysvětlil starosta Jiří Lebeda, v nové budově ještě nebyl hotový strop a nebyly ještě takzvaně provázány stěny. Proto jedna ze zdí nápor vichru nevydržela. Nikdo nebyl zraněn, protože k neštěstí došlo v noci, navíc je celý prostor stavby uzavřený pro veřejnost.

Trosky uklízeli dělníci stavební firmy z Ledče nad Sázavou celé dopoledne. „Je těžké vyčíslit škodu, ale nás jako městyse se to přímo netýká. Jednali jsme se stavební firmou. Ta postaví zeď novou. Vzniknou tím samozřejmě určité vícenáklady, které ale půjdou na vrub stavební firmy,“ vysvětlil Jiří Lebeda. Nový obecní dům vznikl na pozemku bývalé Velké hospody Historická budova měla nejdřív jen projít velkou rekonstrukcí, ale všechno zmařil posudek statika, který doporučil staré zdi zbourat.