O tomto víkendu výtvarníci a umělečtí řemeslníci v kraji zpřístupní svá tvůrčí zázemí.

Návštěvníci se tak s nimi mohou osobně seznámit v jejich domácím prostředí. Navázat dialog a poznat jejich práci jinak než jsou zvyklí z běžných výstav. V některých ateliérech si lidé mohou použité výtvarné techniky a postupy vyzkoušet.

„Cílem projektu je propagace umění, řemesel a zprostředkování kontaktu tvůrce a návštěvníka. Letos podruhé se do Dnů otevřených ateliérů zapojují základní a střední umělecké školy, které prezentují studentské práce a školní činnosti," říká ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Jiří Jedlička, který je členem organizačního týmu.

Akce se i tentokrát zúčastní na dvě stovky tvůrců ve svých ateliérech, dílnách a galeriích. Návštěvníci tak uvidí skláře, keramiky, umělecké kováře, malíře, fotografy, ale tentokrát i platnéře nebo výrobce hudebních nástrojů. Čtvrtý ročník navštívilo v říjnu minulého roku v kraji kolem deseti tisíc lidí. Do prvního ročníku se v roce 2011 zapojilo pět desítek tvůrců a galerií, které tehdy navštívila tisícovka zájemců. Lze tedy říci, že akce si postupně získává stále větší oblibu, a to jak ze strany tvůrců, tak ze strany jejich návštěvníků a lze jen pevně věřit, že tak tomu bude i v roce letošním, kdy je nabídka otevřených ateliérů opět trochu jiná než v roce minulém. Do akce se i tentokrát zapojí výtvarné školy všech stupňů, z nichž některé pořádají svoje Dny otevřených dveří už v pátek 2. října.

Pro všechny zájemce připravil organizátor, jímž je Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, informační materiály, které jsou distribuovány v informačních místech v Kraji Vysočina. Těmi jsou Muzeum Vysočiny a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzeum Vysočiny v Třebíči, Muzeum Vysočiny v Pelhřimově a na hradě Kámen, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Městské muzeum v Chotěboři a Informační centrum ve Ždírci nad Doubravou.

„Vysočina je kraj s velkým kulturním bohatstvím, Dny otevřených ateliérů jsou skvělou příležitostí pro prezentaci umění a uměleckého řemesla a já jsem moc ráda, že se staly tradicí pro umělce i návštěvníky jejich ateliérů," říká krajská radní pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková, která má v plánu několik ateliérů také osobně navštívit.

František Štibor