Kromě komentovaných prohlídek bylo možné zajít i na benefiční koncert nebo poutní mši. Akci uzavřely slavnostní zpívané latinské nešpory pořádané ke cti sv. Markéty. Výtěžek benefice bude podle pořadatelů použit na záchranu těchto méně známých, ale unikátních středověkých památek.