„V první řadě finišují tři nejnáročnější stavby letošního roku. Je to výstavba a úprava chodníků a položení kanalizace pro budoucí ČOV pod silnici II/345. Tato pokládka je nutná v souvislosti s rekonstrukcí průtahu Vilémovem, aby se stavební práce prováděly takříkajíc při jednom. Na tuto akci máme přislíbenu dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury do celkové výše 573 tisíce korun," informoval starosta Jiří Lebeda. Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála podle starosty firma EVOS – HYDRO z Ledče nad Sázavou, s nabídnutou cenou 2,655 milionu korun.

Co se týče stavby čističky odpadních vod, tak ta je ve Vilémově plánovaná již celá léta. „Bohužel, chybí nám státní dotace ve výši nejméně 50 milionů korun. Když se nám podaří dotaci získat, čistička se bude stavět, jinak ne. Nechceme totiž několik let splácet velké dluhy," zdůraznil starosta.

Kvalita vody 
ve studnách klesá

Druhou náročnou stavbou je pro Vilémov vodovod v místních částech Točice a Ždánice. „Na vodovod již obyvatelé v těchto místních částech další dobu čekali. Kvalita pitné vody v jejich studnách je špatná, navíc vody postupně ubývá," podotkl Lebeda. Tato akce bude financována výhradně vlastními prostředky z rozpočtu městyse, neboť jak starosta upřesnil, úřadu městyse se podařilo v minulých letech ve výdajích ušetřit. Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála firma STAVAK z Havlíčkova Brodu, akce bude stát přes 2,773 milionů korun.

Třetí akcí je výstavba víceúčelového sportoviště u fotbalového hřiště v hodnotě kolem dvou milionů korun.

„Zde bohužel již víme, že nám nebude poskytnuta dotace z Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy. Zastupitelstvo již dříve rozhodlo, že v takovém případě postavíme hřiště na vlastní náklady," upřesnil informaci starosta Lebeda.

V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. V podzimním období by se navíc mělo začít s terénními úpravami v Klášteře na lokalitě pro výstavbu deseti rodinných domů. kromě toho zastupitelé ve Vilémově řeší otázku, jak využít historický objekt Velké hospody, kterou městys nedávno koupil.

Dá se tedy říci, že léto bude ve Vilémově velice rušné. Všechny akce s sebou budou logicky přinášet různá omezení pro občany. Budeme se snažit nepříjemné průvodní jevy staveb minimalizovat, ale bude záležet i na občanech, jak se s nimi v konečném výsledku vyrovnáme. Odměnou by nám měla být hezčí obec a lepší životní podmínky pro všechny," podotkl starosta s tím, že většinu rozpracovaných akcí bude dokončovat již nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb.

„To je v převážné míře i důvodem toho, proč jsem se po dlouhém váhání rozhodl opětovně kandidovat v komunálních volbách a ucházet se o přízeň vilémovských občanů na další volební období. Druhým, a neméně rozhodujícím, důvodem je to, že jsme se současnou místostarostkou našli během času společnou řeč 
a chtěli bychom ve volbách vystoupit na společné kandidátce v přesvědčení, že by tato spolupráce pro naši obec mohla být přínosná," dodal Jiří Lebeda.