Dále městys získal dotaci ve výši 127 tisíc korun z programu Obnovy venkova Vysočiny 2019 na výměnu oken v budově základní školy a dotaci na nový dopravní automobil a požární přívěs pro Sbor dobrovolných hasičů Vilémov ve výši 450 tisíc korun z Ministerstva vnitra ČR, dofinancování celé investice bude z prostředků městyse a fondu kraje v roce 2020.