Když neprší, tak je to špatně, když prší moc, je to snad ještě horší. Tak by se dala shrnout situace, která se ve Vísce opakuje stále častěji. „Jeden velký problém, který jsme museli opakovaně během letošního roku řešit, je zásobování obce pitnou vodou. Kolísavé počasí nám v posledních letech přináší hned dva druhy problémů. V době sucha obecní vrt neposkytuje dostatek pitné vody,“ popsal situaci starosta Vísky Ondřej Čapek.

Proto muselo být v roce 2017 i v roce 2016 ve Vísce vydáno nařízení, které v době sucha výrazně omezuje používání vody z vodovodu. „V době prudkých dešťů se do obecního vodovodu naopak dostává kalná voda, což je způsobeno průsakem povrchové vody. Letošní průsaky definitivně ukázaly, že hloubka současného vrtu je v těchto podmínkách zásadně nedostačující,“ popsal druhý problém starosta Čapek.

Pořízení nového vrtu s optimální hloubkou bohužel představuje pro malou obec Víska s nízkým rozpočtem investici v řádu téměř půl milionu korun. Tyto peníze obec samozřejmě k dispozici nemá. „Proto jsme se rozhodli ihned poté, co se problémy s kalnou vodou objevily, věc urychleně řešit. To znamenalo, vzhledem k nárokům na obecní rozpočet, pokusit se získat dotaci na zbudování nového vrtu,“ vysvětlil starosta Čapek.

Po konzultacích a hledání nejlepšího dotačního titulu obec oslovila Státní fond životního prostředí. „Nechali jsme zpracovat projekt na nový vrt. U něj předpokládáme hloubku 60 až 80 metrů, což by znamenalo, že problémy s kvalitní pitnou vodou přestaly,“ podotkl starosta. Souběžně s projektem ve Vísce zpracovali žádost o dotaci, která by pokryla 60 až 80 procent nákladů této investice. „Předpokládaná cena všech souvisejících prací, je odhadnuta minimálně na 400 tisíc korun. Podle posledních informací se schválení dotace jeví jako nadějné,“ dodal starosta.