Vitráže byly vyrobeny podle návrhu akademického malíře Jiřího Binka v roce 1945 pražskou firmou Jiřička–Coufal. Na první pohled bylo sice podle faráře v havarijním stavu jen jedno barevné okno s obrazem sv. Zdislavy, ale při bližším  posouzení stavu vitráží se odborníci shodli na nutnosti restaurovat okna všechna.

„Odborně bylo restaurováno pět vitráží v presbytáři kostela s obrazy světců sv. Vojtěcha, sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Anežky České a Madony. Dále byly opraveny čtyři vitráže v lodi kostela – sv. František z Assisi, sv. Vít, sv. Zdislava a vitráž s rybami (což je znak křesťanů), doplněná citátem sv. Ambrože. Na kůru byly opraveny dvoje jednoduché vitráže a za varhanami kruhové okno,“ popsal podrobně průběh prací farář Seidl v krucemburském zpravodaji. Restaurování všech oken ke spokojenosti farnosti i památkářů provedla odborná firma Vitraj z Prahy-Veleslavín s architektem Janem Černohorským.