Například světelským dobrovolným hasičům klesly státní příspěvky z 250 tisíc korun 
v roce 2009 na letošních 165 tisíc korun, příští rok by to mělo být dokonce snad jen sto tisíc korun.

„Může se zdát, že dobrovolní hasiči nejsou často potřeba, ale když se stane nějaký průšvih, tak pak jsou potřeba všichni a moc. Už jsme to zažili několikrát, když byly povodně, tak chlapi naběhnou, pytlují písek a pomáhají, kde je potřeba," řekl starosta Světlé Jan Tourek. Také vozový park a další technika zastarává.

„Nové hasičské auto stojí miliony, technika je úplně jinde než před lety," doplnil tajemník světelského městského úřadu Jiří Moučka. Město proto přispívá na požární ochranu celkovou částkou 696 tisíc korun.

Ve Světlé funguje jednotka požární ochrany JPO II. 
Z 22 dobrovolných hasičů jich 12 slouží v této jednotce. Jsou rozděleni na skupiny po čtyřech a drží pohotovost.

„Jedná se o poloprofesionální hasiče s odbornou technickou i zdravotní přípravou, kteří v případě potřeby doplňují jednotku profesionálních hasičů," informoval velitel jednotky Ladislav Vacek. Ten je s financemi od kraje i města spokojen. „Z kraje dostáváme úměrně, vzhledem k jejich možnostem, ze strany města dostáváme hodně. V tomto ohledu jsme spokojeni," řekl Vacek. Jak dodal, z finančního příspěvku města se zakoupí vybavení, které pak mohou využívat také jejich kolegové z profesionální jednotky hasičského záchranného sboru.

„Loni jsme například koupili nafukovací člun na záchranu tonoucích osob, ten mohou na základě smlouvy využívat i profesionální hasiči," uvedl Vacek.
Dobrovolní hasiči mají své zázemí ve stejné budově jako jednotka profesionálních hasičů. „Máme své soukromé prostory, jako je klubovna nebo garáže, ale společně využíváme například dílnu nebo posilovnu. Spolupráce s kolegy z profesionálního hasičského záchranného sboru je na výborné úrovni," dodal Vacek.

Z příspěvků města financují hasiči údržbu a opravy techniky, nákup ochranných pomůcek, oděvy, rukavice, čerpadla a další věci potřebné pro výkon činnosti.

Také v Ledči nad Sázavou přispívá město na činnost dobrovolných hasičů. „Na letošní rok mají v rozpočtu 334 tisíce korun s tím, že se snažíme držet každoročně tuto částku zhruba ve stejné výši. Od kraje zatím dostali 28 tisíc a možná něco málo dostanou ke konci roku," informoval starosta Ledče, Petr Vaněk.

Náměstek starosty sboru, Tomáš Doležal, je s výší příspěvku spokojen. „Určitě by se nikdo nezlobil, kdyby to bylo víc, ale jsme rádi za každou korunu. Z příspěvků financujeme ochranné prostředky, palivo, údržbu vozidel, obnovu staré techniky nebo zásahové oblečení," vypočítává Doležal. Také ledečtí „dobrovolníci" mají své zázemí v budově profesionální hasičské jednotky. „Spolupráce s kolegy profesionály je perfektní, účastníme se školení, spolupracujeme u zásahů, většinu výjezdů jsme absolvovali s nimi," dodal Doležal.