Někde se samospráva se zemědělci dohodne, jinde po úředním zákroku. Zemědělci se brání a říkají, že přírodě poručit nejde.

Se stížností na město Ždírec nad Doubravou se nedávno obrátili obyvatelé obce Údavy. "Občané si stěžovali, že jim za posledního velkého deště vnikla voda z polí na pozemky, došlo i ke znečištění jedné studny," upřesnil místostarosta Ždírce, Bohumír Nikl.

Podle informací starosty Jana Martince došlo k situaci, že zemědělská akciová společnost Krucemburk zasela nad obcí jetel, to ale znamená, že jetelové pole je třeba uválcovat. „Jedná se asi o desetihektarový lán, když přijde průtrž mračen, tak voda teče do obce, kde není vodovod, jenom studny, ale ty jsou občas zaplaveny," popsal starosta situaci, k níž nedávno došlo. Ovšem škody touto záplavou způsobené nejsou podle starosty Martince tak velké, jako tomu bylo v minulých letech.

Dohodli se

„Faktem je, že po upozornění Zemědělské a.s. na problém jejich agronom okamžitě věc řešil a zabránil dalším záplavám. My jsme tady skutečně měli záplavu, kdy hlína byla ve výši 20 centimetrů a voda do výše 30 centimetrů. K záplavě došlo v roce 1998. Tohle bylo podstatně menší. Podobný problém jsme řešili v roce 2002 v Horním Studenci a tam jsme dosáhli zatravnění asi dvou hektarů kopce na patě svahu i výsadby pěkného remízku, který zadrží vodu a hezky v krajině vypadá. Opět po ochotě zemědělců situaci řešit," zdůraznil ždírecký starosta. Podle místostarosty Bohumíra Nikla je podstatné, že se zemědělci je možné se bez problémů dohodnout a dalším škodám zabránit, neboť nečekaně prudké deště se s ohledem na změnu klimatu v posledních letech často opakují. Podstatně horší situace je v Poříčí na Přibyslavsku.

Obec Poříčí byla před více než dvěma lety jednou z nejvíc zasažených oblastí Přibyslavska při náhlých deštích. Několik domků doslova spláchla velká voda a bahno hrnoucí se z okolních polí. Konkrétně dvě rodiny, Dvořákovy a Klementovy, byly vyplaveny hned několikrát.

Přibyslavská radnice byla přesvědčena, že neutěšenou situaci zavinili místní zemědělci z družstva Olešenka, kteří na okolních polích pěstovali nevyhovující plodiny. To potvrdil odborně zpracovaný posudek.

„Autorem posudku je Výzkumný ústav meliorací Praha," upřesnil starosta Jan Štefáček. Jeho autor Ivan Novotný to v posudku říká zcela jasně.

„Je nutno vyloučit pěstování okopanin, například kukuřice, cukrové řepy nebo slunečnice. To především pro střední a dolní část lokality," zdůraznil autor posudku.

Průzkum zjistil, že se na poli nad obcí Poříčí skutečně pěstovaly nevhodné plodiny, například kukuřice. Jakmile se osázení plochy pole změnilo, došlo k výraznému zlepšení situace. Dohady se zemědělským družstvem Olešenka ale podle místostarosty Martina Kamaráda trvají. Když letos došlo i k záplavám v České Jablonné, protože nad obcí chyběly meze, které by vodu zadržely, rozhodli se radní v Přibyslavi už bouchnout do stolu."Město Přibyslav uvažuje o razantním zákroku vůči družstvu , aby už k podobným situacím nedocházelo, například kontaktovat Zemědělský investiční fond," konstatoval Kamarád. Jestli skutečně mohou zemědělci povodňovým škodám zabránit, je otázka.

Podle zemědělského odborníka z Nové Vsi-Víska, Romana Sadílka, za podobné situace může hlavně počasí, neboť tak podivné klima dřív nebylo.

Loni v srpnu totiž voda z polí zemědělského družstva Víska vyplavila Bezlejov na Chotěbořsku. Podle Sadílka je za takové situace jedno, zda je na poli pšenice nebo kukuřice. „Snažíme se plnit osevní plán a zároveň hospodařit tak, abychom nezpůsobovali škody, ale takovým náhlým povodním zabránit nemůžeme," zdůraznil Sadílek. Podle jeho názoru postihlo Česko v posledních letech atypické klima, jaké zemědělci v minulosti nepamatují. Změny teplot, silné přívalové deště.

Zemědělci za takové situace mohou jen sčítat škody. Podepisuje se to na kvalitě zemědělských plodin.