S projektem za více než sto milionů korun nyní firma uspěla v operačním programu Životní prostředí. Práce se budou týkat úseku dlouhého sedm a půl kilometru.

„Pokud všechno půjde dobře, mohly by práce začít ještě letos. Stavba naváže na investici z let 2012 a 2013, kdy jsme již část přivaděče zmodernizovali. Dokončit zbývá úsek v území mezi Zručí nad Sázavou a Všebořicemi," uvedl ředitel podniku Jan Kadlec.

NOVÉ POTRUBÍ

I tentokrát budou vodohospodáři nahrazovat původní ocelové potrubí, které se blíží hranici své životnosti, potrubím z tvárné litiny, které bude mít větší průměr. Zásobování pitnou vodou podle Kadlece stavba neohrozí. „Stejně jako u první etapy zkapacitnění by naši odběratelé neměli pocítit prakticky žádné problémy," pokračoval Kadlec.

Po dokončení rekonstrukce bude mít přivaděč větší kapacitu a bude k němu možné napojovat další sídla s nedostačujícími místními zdroji pitné vody. Během suchého loňského léta pomáhal VAK s náhradním zásobováním hned v sedmnácti obcích. Výjezdů cisteren s pitnou vodou bylo přitom během léta více než čtyři sta.

Na nový projekt má VAK z unijního fondu slíbený příspěvek 57,8 milionů korun. Ve stejném fondu současně uspěl ještě s jedním projektem na rekonstrukci úpravny vody ve Světlé nad Sázavou, známé jako vodní nádrž Kristiánka, a to za 33 milionů korun. Tato úpravna byla postavena v 70. letech minulého století a podle ředitele je již technologicky zastaralá. „V rámci strategie soběstačnosti chceme předejít nějakým nečekaným situacím, a proto jsme se rozhodli pro kompletní rekonstrukci a navýšení výroby pitné vody pro vlastní potřebu," vysvětlil již dříve důvody rekonstrukce Kadlec.