„Zjistili jsme, že důležité dokumenty Karla Beneše jsou uloženy v bratislavském Vojenském historickém archivu," uvedl Ivo Farský z Klubu vojenské historie v Jilemnici. Právě tento klub pátrání nedávno zahájil a chce Karlu Benešovi v příštím roce v Krkonoších postavit pomník.

Ředitel Vojenského historického archivu v Bratislavě Peter Kralčák existenci dokumentů potvrdil. „V našem archívu jsou uložené kmenové doklady na jméno Karel Beneš, který se 21. července 1912 narodil v Německém Brodě. Jsou v nich údaje o vojenské službě jmenovaného z let 1934 až 1938 včetně záznamu o jeho smrti v boji," sdělil Kralčák. Upozornil však, že Klub vojenské historie není institucí, jíž by archiv mohl kopie dokumentů vydat. „Požádáme proto Krajské muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, jestli by nám nepomohlo," zareagoval Farský.
Připomeňme, že vojín Karel Beneš byl pohřben na hřbitově v Jilemnici 4. října 1938.