Lékaři přišli před budovu ředitelství vybavení transparenty a v tričkách s nápisem Je suis Míra. „Chtěli jsme, aby to byl tichý, slušný a klidný projev nesouhlasu s odvoláním pana ředitele. Všechny jsme vyzývali, aby se vše obešlo bez křiku, urážek a vulgarit. To se myslím povedlo,“ pověděla lékařka brodské psychiatrie Jana Ludvíková.

Klidné bylo i samotné jednání ministra s lékaři. Mašek se ho neúčastnil. „Jsem rád, že bylo velmi korektní, věcné a odborné. Primáři mi sdělili své výhrady k mým důvodům odvolání pana Maška a vyjasnili jsme si některé věci. Například ve stažení lékaře z Centra duševního zdraví jsme neměli zcela přesné informace. Nemáme problém vydat prohlášení, kde toto tvrzení uvedeme na prvou míru. Odmítám však, že bychom lhali,“ zdůraznil Vojtěch. Po tomto výroku se z davu ozývalo významné zakašlání.

Na Maškově odvolání trvá. „Pan ředitel odvedl obrovský kus práce, to rozhodně nezpochybňuji. Domnívám se však, že ředitelé přímo řízených nemocnic ministerstvem zdravotnictví by měli aktivně přistupovat k reformě a plnit zadání. V tom byl v případě pana Maška, který reformu označil za naivní a nezodpovědnou, problém,“ komentoval Vojtěch.

„Z naší strany je tam více nepravostí, než kolik říkal pan ministr. Dohodli jsme se, že tyto informace uvede na pravou míru. Ze samotného setkání mám smíšené pocity. Stále vidíme problém v tom, že psychiatrická reforma je téma, o kterém se nedá diskutovat. Kdo se nepodřídí, nemůže s nimi spolupracovat. Myslíme si, že by měli poslouchat nejen názory Psychiatrické společnosti, ale i psychiatrů z praxe,“ zhodnotil setkání primář Jan Horčičko.

Ministr měl kromě zapojování do reformy výhrady i k některým postupům psychiatrie. „Žádná nemocnice není zcela bez problémů. Havlíčkobrodská nemocnice je však jedinou, kde mají pořadníky na léčbu závislostí. Ve všech ostatních už byly zrušeny. Ochranné léčení je důležité pro bezpečnost společnosti. Pokud dostáváme stížnosti od Ministerstva spravedlnosti, tak to musíme řešit,“ bránil se Vojtěch.

„Pořadník pramení z toho, že naše spadové území je opravdu velké. Obsahuje milion sto třicet obyvatel a nařizuje se k nám nejvyšší počet ochranných léčeb. Právo odmítnout léčbu je zákonné, často jsou k nám na léčení zařazeni i pacienti, kteří nejsou společensky nebezpeční. Třeba paní, která v opilosti počmárala zeď nebo ukradla batoh,“ oponoval zástupce ředitele Jiří Konrád.

Odvolání ředitele lékaři respektují. „Proběhlo to ale dost zvláštním způsobem. V úterý 11. února mi telefonovala paní doktorka Protopopová, že je na pana ředitele řada stížností a že ho předvolají na ministerstvo, aby vše vysvětlil. A že možná bude odvolán. E-mail s pozvánkou na ministerstvo panu řediteli přišel až ve čtvrtek. Domnívám se, že došlo k manažerskému selhání ze strany spolupracovníků pana ministra,“ přemítal Konrád.

Na dotaz přítomné novinářky, zda u nich o odvolání ředitele rozhoduje Dita Protopopová Vojtěch reagoval slovy: „Tak to rozhodně není. To byla jen informace pro pana primáře, protože je statutárním zástupcem. Museli jsme vědět, zda má případně nemocnici kdo vést. Odvolání ředitele skutečně vychází z poznatků, které jsme měli.“ Za to si od přítomných vysloužil pár posměšných úšklebků.

Spekulace o osobních neshodách Dity Protopopové s Jaromírem Maškem popřel. Ostatně vyvrátil je i sám Mašek.

Mašek prý na ministerstvu dostal na výběr. „První, co jsem mu nabídl, byla domluva na jeho odchodu. Funkci by složil do několika týdnů. On však řekl ne, že chce, abych ho odvolal. Není to tak, že bych panu Maškovi nedal možnost, abychom se dohodli,“ sdělil Vojtěch.

Výběrové řízení na post nového ředitele už je vypsané. „Na podání přihlášek je třicet dní. Myslím, že je reálné, aby od dubna nastoupil nový ředitel. Samozřejmě budeme rádi, když se do výběrového řízení přihlásí někdo ze současných primářů. Jsou tady vynikající odborníci,“ uzavřel Vojtěch.

Zatímco Horčičko svoji kandidaturu pro tuto chvíli vyloučil, Konrád zvažuje, že přihlášku podá.

Rozhovor s Jaromírem Maškem přineseme v zítřejším vydání Deníku.