Husitský vojevůdce zemřel 11. října 1424 ve vsi, která od roku 1921 nese název Žižkovo Pole, podle tradice naposledy vydechl v náručí Michala Koudele z Žitenic. Na podzim tomu tedy bude rovných 590.

Jubileum letos má i mohyla, německobrodský stavitel Josef Šupich ji vybudoval podle projektu zakladatele české novorenesance Antonína Wiehla před 140 lety; odhalena byla 28. září 1874. Základnu tvoří kamenné kvádry z Čech a Moravy a také od vlastenců z Vídně.

Památník měl několik vlastníků, dnes je majetkem Města Přibyslav, které se o jeho údržbu a okolní zeleň dobře stará.

Ivo Havlík