„Městský úřad v Chotěboři obdržel prostřednictvím Ministerstva vnitra dotaci ve výši pěti a půl milionů korun. Dotace jsou určeny na modernizaci informačních technologií. Dojde tím ke zvýšení kvality služeb pro občany, ale také k většímu zabezpečení chodu úřadu,“ sdělil starosta Tomáš Škaryd. Město přispěje k částce získané z dotací vlastními prostředky ve výši přes jeden milion korun. Za peníze pořídí moderní server s mnohonásobně vyšší kapacitou, než město nyní má a takzvaný motorgenerátor.

„Ten v případě potřeby, jestli dojde k výpadku elektřiny, zajistí bez problémů chod úřadu. V současné době, jakmile dojde k výpadku proudu, musíme žádosti občanů odmítat,“ vysvětlil starosta. Součástí dotace je pořízení elektronické veřejné desky. Deska bude umístěna na náměstí T. G. Masaryka na náměstí. Tam si budou moci občané přečíst aktuální informace z radnice. Jak zdůraznil starosta Škaryd, jednání úřadu se tak stane mnohem transparentnější, neboť město sází vůči občanům na otevřenou komunikaci. V současné době lze na webových stránkách města Chotěboř najít například rubriku otázek a odpovědí, kde se mohou obyvatelé města ptát na aktuální problémy, které je trápí. Odpovědi dostanou v krátké době od vedení města nebo jednotlivých úředníků, do jejichž kompetence daný případ spadá.

Zároveň chce město Chotěboř zajistit i mnohem větší ochranu osobních údajů. Od jara příštího roku budou v Evropské Unii platit velmi přísná pravidla pro práci s osobními daty. „Jedná se o projekt moderní a bezpečný úřad. Na uskutečnění tohoto projektu bude město žádat o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj. Cena projektu, který zabezpečí veškeré rozvody internetových sítí po celé budově úřadu, je kolem pěti milionů korun,“ upřesnil starosta.

Jak dodal, chce město zřídit v rámci modernizace služeb pro veřejnost i takzvaný portál občana. Díky němu už nebudou v budoucnu muset občané s každým dotazem nebo žádostí chodit na úřad osobně, ale svoji komunikaci s městem zajistí už z domova. V současné době je na webových stránkách města Chotěboř již rubrika s názvem Potřebuji vyřídit, kde se žadateli prostřednictvím internetu dostanou informace z různých odborů města Chotěboř a lze tady také nalistovat potřebné základní formuláře.