Museli uklízet své dvorky, do nichž jim páteční déšť, první po dlouhém období sucha, přinesl vysokou vrstvu ornice z pole, na kterém hospodaří Zemědělské družstvo Bystřina v Olešence. Bahno pokrylo i místní komunikaci. Kvůli bezpečnosti silničního provozu ji ihned přijeli očistit přibyslavští hasiči. Do Poříčí se v páteční podvečer dostavil starosta města Martin Kamarád, před občany vyjádřil rozhořčení nad tím, že zemědělci dosud lán pole neupravili tak, aby půda nekončila ve vesnici. Nestalo se to poprvé.

Slavnost Vůně medu v Novém Městě na Moravě.
Medu bude málo a podraží, extrémní sucho připravilo včely o potravu