K troskám zříceného špejcharu v úterý odpoledne museli vyjet profesionální hasiči ze Světlé nad Sázavou a Havlíčkova Brodu a místní dobrovolní hasiči. Kynologové se speciálně vycvičenými psy sutiny prohledali, aby mohli potvrdit, že v sutinách nikdo nezahynul.

Na havarijní stav objektu Havlíčkobrodský deník opakovaně upozornil, poprvé již v polovině února roku 2008. Tehdy napsal: „Slavný špejchar ve Vadíně v těsném sousedství rodného domu Jana Zrzavého, který tuto kdysi nádhernou obilní sýpku s oblibou maloval, se proměnil v ruinu. Podle informace Vladimíra Šimka, starosty obce Okrouhlice, do jejíž samosprávy Vadín dnes spadá, objekt na konci minulého století koupila místní firma s dobrým úmyslem přestavět ho na zajímavě řešené byty. S prací už začala, ale v roce 2003 přišla na buben. Z bankrotu špejchar za přibližně půl milionu korun získal předseda jednoho bytového družstva z Hradce Králové."

Od socializace zemědělství do devadesátých let minulého století špejchar vlastnil podnik Oseva.

„Co muže ke koupi vedlo a jaké měl záměry, nevíme, za celých pět let, co k sýpce má vlastnické právo, na náš obecní úřad ani jednou nepřišel, nikdy jsme ho v Okrouhlici nebo ve Vadíně neviděli," řekl na konci zimy 2008 redakci okrouhlický starosta Šimek.  Už tehdy ho mrzelo, že torzo selské architektury hyzdilo široké panorama krásné vesnice rozložené na obou březích řeky Sázavy.

Obecní samospráva byla na netečného vlastníka vinou příliš liberálních zákonů krátká. Na nesčetné výzvy, aby budovu v havarijním stavu zajistil a staral se o ni, vůbec nereagoval.

Objekt nebyl oplocen ani uzavřen, do ohromných prostor bylo možno volně vejít, zejména dětem, které v tajemné sýpce hledaly dobrodružství, hrozilo i smrtelné zranění.  Do otevřeného špejcharu ale chodívali i dospělí. Ti tam postupně vyřezávali dřevěné prvky. Svou roli mohly sehrát i nedávné mohutné deště. Trámy a další součásti střechy teď postupně vysychaly a „pracovaly."

Příslovečně řečeno – tak dlouho se chodilo s natrženým džbánem pro vodu, až se ucho utrhlo.

Štěstí, že škoda jde na účet  nezodpovědného vlastníka, který snad konečně bude muset na své náklady trosky historického špejcharu odklidit, ruinu zbourat a srovnat se zemí. Havlíčkobrodsko jeho vinou přišlo o jeden doklad původní selské architektury.

Ivo Havlík