„Stěžejním exponátem výstavy je faksimile dochovaného exempláře Stížného listu české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jana Husa ze dne 2. září 1415. Jedním z jeho signatářů byl i Čeněk z Vartenberka, pán na Lipnici a v Německém Brodě, který umožňoval na svém hradě od roku 1417 svěcení husitských kněží," sdělila Jitka Skořepová z Národního památkového ústavu v Telči.

Výstava shrnuje dobu předcházející husitské revoluci a zároveň zdůrazňuje regionální historická fakta a souvislosti. Kromě dobových písemností, uměleckohistorických předmětů a archeologických nálezů regionálního původu je k vidění i replika stížného listu, vyrobená Českou televizí pro potřeby filmového natáčení.

„Autorem výstavy je Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, kam se výstava následně přesune v říjnu. K výstavě byla vydána také kniha Stížný list české a moravské šlechty proti upálení mistra Jana Husa autorů Petra Čorneje, Pavla Rouse a Aleše Knápka," dodala Skořepová.

Výstava na Lipnici potrvá až do 24. září.