Ve spolupráci s obcí Slavětín ji připravil Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR. Vznik výstavy podpořila Akademie věd ČR v rámci programu spolupráce s kraji a regiony České republiky.

„Výstava má dvě části. První je věnována šestašedesáti historickým snímkům, které dokumentují podobu rodné obce i rodného kraje spisovatele a fotografa lidové architektury Bohumila Vavrouška Slavětínského v desátých až třicátých letech 20. století. Vesměs se jedná o fotografie nově nalezené ve Fotosbírce Bohumila Vavrouška v Archivu Akademie věd ČR, které budou na výstavě publikovány vůbec poprvé," uvedl autor libreta výstavy Pavel Janáček. Ten dodal, že kromě Slavětína představují dominantu expozice dobové snímky někdejší Borové a Německého Brodu. Dokumentován je však například také interiér obecné školy v Oudoleni a různé stavební objekty z dalších vsí, městysů a měst z této části Vysočiny. „Druhá část výstavy představuje cyklus deseti kreseb, který pro nerealizované Vavrouškovy paměti vytvořil v dubnu 1934 slavný ilustrátor, kreslíř a akvarelista Adolf Kašpar při společném automobilovém výletu po stopách Vavrouškova dětství a mládí. Kresby jsou reprodukovány z fotokopií, které si zhotovil Bohumil Vavroušek, originály jsou v současnosti nezvěstné," pokračoval Janáček. Kašpar na nich podle jeho slov zachytil například poutní areál sv. Anny u Pohledu nebo poutní kostel Navštívení Panny Marie v Sopotech, Borovou, Chotěboř, rybník Dářko, opakovaně Vavrouškovu rodnou obec Slavětín a také například starou obecnou školu v Oudoleni, kterou Vavroušek navštěvoval v osmdesátých letech 19. století. „Ani Kašparův cyklus nebyl jako celek nikdy zveřejněn," podotkl Janáček s tím, že výběr fotografií a zhotovení digitálních podkladů provedla Vlasta Mádlová z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR a grafické zpracování, výtvarné řešení i produkci pak Gabriela Doleželové z GDO studia Slavětín.

Výstava ve společenském sále zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Slavětín je na požádání přístupná od 19. července do 31. srpna. Je koncipována jako putovní, obec Slavětín ji nabízí k zapůjčení i okolním obcím.